Bruselloz Tedavisinde Antibiyotikler

Cochrane derleme özeti

Bruselloza, Brusella türü bakterilerin insan ve hayvanlarda neden olduğu sık görülen bir enfeksiyondur. Mikrop bulaşmış besinleri yemekle ve enfekte hayvanla doğrudan temasla bulaşır. Bakteriyel enfeksiyon farklı organ ve dokuları etkileyebilir ve antibiyotikle tedavi edilir. Günel olarak tavsiye edilen tedavi rejimleri nüksleri önlemek ve meydana gelebilecek ilaç direnciyle ilgili problemlere yol açmaması için ilaç kullanımını kısa tutmak amacıyla bir ya da daha fazla antibiyotikle tedavi edilir. Bruselloz enfeksiyonu olan hastaların çoğu tüberkülozun da bir endemik sağlık problemi olduğu, sosyoekonomik düzeyi düşük bölgelerde yaşadığı için ilaç direnci özel bir önem taşır. Bu nedenle tüberküloz ilaçlarının bruselloz tedavisinde uzun süre kullanımına bağlı olarak tüberküloz tedavisine direnç artışı potansiyeli bir endişe kaynağı olur.

Bu derlemede bruselloz tedavisinde tedavi başarısızlığı ve yan etkiler anlamında değişik tedavi rejimleri değerlendirildi: Doksisiklin+rifampisin; doksisiklin+streptomisin; kinolonlar+rifampisin veya doksisiklin+gentamisin.

Güncel kanıtlara dayanarak, bruselloz tedavisinde doksisklin+rifampisin yerine doksisklin+streptomisin alan hastalarda toplam ilaç tedavi başarısızlığı insidensi muhtemelen daha düşük. Ancak bu iki rejimden birinde hastalarda ters ilaç etkilerinin daha az olduğundan şüpheliyiz.

Doksisiklin+rifampisin ile kinolonlar+rifampisin rejimleri arasında toplam tedavi başarısızlığı açısından bir fark olmayabilir.

Kinolonlar+rifampisin yerine özellikle, doksisiklin+rifampisin kullanımında daha fazla hasta ilaçların ters etkisinden yakınabilir.

Brusellozlu hastalara doksisiklin+gentamisin verilmesi doksisiklin+streptomisine kıyasla toplam tedavi başarısızlığını düşebiliyor. Ancak bu iki ilacın kıyaslanmasında ilaç reaksiyonu gösteren hasta sayısında bir fark olmayabilir.

Önemli bir nokta bu derlemeye alınan çalışmaların erişkin hastalarla sınırlı olmasıdır, derleme sonuçları çocuklar, gebeler ve spondilit ya da nörobruselloz gibi komplikasyonları olan hastalar için geçerli değildir. Bazı araştırmalarda küçük ters reaksiyonlar için ayrıcalıklı değerlendirme yapılmadığı için ilaçların ters etkileriyle ilgili bulguların da dikkatle yorumlanması gerekir.

Kaynak

Yousefi-Nooraie R, Mortaz-Hejri S, Mehrani M, Sadeghipour P. Antibiotics for treating human brucellosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 10. Art. No.: CD007179. DOI: 10.1002/14651858.CD007179.pub2

Orijinal özet için: Brusellozda Antibiyotik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv