Multipl Sklerozda Rituksimab Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Bu derleme 2011 yılında yayınlanan orijinalin güncellemesidir.

Yakın zamanlarda yapılan araştırmalar B lenfositlerinin multipl skleroz (MS) patolojisiyle ilişkili olabileceğini gösterdi. Bu keşif ilgiyi B hücresi aktivitesini kontrol etmeye yönelik tedavilere yöneltti. Rituksimab monoklonal antikorlar sınıfına ait olup beyin omurilik sıvısında B lenfositlerinin sayısını düşürür. Derlememizde, alevlenen durulan MS’te rituksimabın etkinlik ve güvenliği değerlendirildi. Nüksler, beyin lezyonları ve hastalık ilerlemesine etki araştırıldı. İlgili literatür taranarak, öneki yıl içinde en az 1 nüks yaşayan 104 erişkin MS hastasında rituksimabı plaseboya karşı değerlendiren sadece 1 randomize kontrollü araştırma bulundu.

Yazarlar, çalışmada eksilmeye bağlı kayırma hatası yüksek, katılımcı sayısı az ve izlem süresi kısa olduğu için kalite düşük olduğundan rituksimabın alevlenen durulan multipl sklerozda etkili bir tedavi olarak kullanımını destekleyen ikna edici kanıt bulmadılar.

Güvenlikle ilgili olarak hastalar, ilk infüzyondan 24 saat sonra, üşüme, baş ağrısı, bulantı, ateş, kaşıntı, yorgunluk, boğaz tahrişi ve faringolaringeal ağrı gibi gibi infüzyonla ilişkili ters olaylar raporlandı. Enfeksiyonla ilişkili ters olaylar olarak rituksimab grubunda sadece idrar yolu enfeksiyonları ve sinüzit daha sıktı (%ilki 8.6’ya karşı %14.5, ikincisi %8.6’ya karşı %13.0).

Rituksimabın multipl skleroz tedavisindeki potansiyel faydaları ve uzun vadeli güvenliğinin büyük çaplı ve yüksek kaliteli çalışmalarla daha ileri değerlendirilmesi gerekiyor.

Kaynak

He D, Guo R, Zhang F, Zhang C, Dong S, Zhou H. Rituximab for relapsing-remitting multiple sclerosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 12. Art. No.: CD009130. DOI: 10.1002/14651858.CD009130.pub3

Orijinal özet için: MS Tedavisi ve Rituksimab

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv