Kanserli Hastalarda Eritropoetin Veya Darbepoetin

Cochrane derleme özeti

Giriş

Kanserli hastalarda epoetin ve darbepoetinin etkisini değerlendirdik. Tüm literatür tarandı ve toplam 20 102 katılımcıyla yapılan 91 araştırma bulundu, bulgular aşağıda özetlendi. Kanserle ilişkili anemisi olan hastalarda:

* Epoetin ve darbepoetin eritrosit nakli ihtiyacını azaltıyor ancak hipertansiyon, tromboembolik olay ve ölüm riskini de artırıyor.

* Epoetin ve darbepoetinin yorgunluğu azaltıp yaşam kalitesini iyileştirdiği belirsiz.

Kanser olan hastada genellikle kanda eritrositler de azalarak kansızlık da olur. Bu durum kemoterapi gibi kanser tedavileriyle kötüleşir ve kandaki hemoglobin miktarıyla ölçülebilir. Hemoglobin kanda oksijen taşıma işlevini yaptığı için anemi olması halinde aşırı yorgunluk, nefes darlığı, baş dönmesi ve göğüs ağrısı gibi belirtiler görülebilir. Anemiyi tedavi için hekimler eritrosit nakline başvurur. Kan nakli, belirtileri çok hızlı düzeltir ancak allerjik reaksiyonlar ve enfeksiyöz hastalık bulaşması gibi seyrek olmayan komplikasyonları var.

Epoetin ve darbepoatin eritrosit yapımını uyarıcı ilaçlardır. Eritropoetin böbrekte yapılan ve eritrositlerin üretiminde rol oynayan hormonun adıdır. Epoetin ve darbepoetin anemi tedavisinde eritrosit sayısını artırmak için bu hormona benzer bir şekilde iş görür. Bunlar kanseri tedavi edici değil, kanserin ve anti-kanser tedavinin neden olduğu anemiyi tedavi eden destekleyici müdahalelerdir. Piyasada Epogen®, Procrit®, (Eprex®), Recormon® ve Aranesp® adlarıyla satılır ve cilt altı yolla kullanılır.

Epoetin ve darbepoetin alan kanser anemili hastalarda ne olur?

* Epoetin veya darbepoetin alan 100 hastadan 25’ine kan nakli yapılırken almayanların 39’una nakil yapılır.

* Epoetin veya darbepoetin alan hastalardan, standart tedavi ya da plasebo alanlara kıyasla daha fazlası çalışma esnasında ya da bitiminden sonraki 30 güne kadar öldü. Epoetin veya darbepoetin alan hastalarda risk artışı %17 oldu. Epoetin veya darbepoetin alan 1000 hastadan 114’ü ölürken almayanlardan 98’i öldü. Ölüm riskini artıran ya da azaltan hasta özellikleri ya da tedavi stratejilerini belirleyemedik.

* Uzun vadeli sürviyle ilgili olarak, epoetin veya darbepoetin alan hastalarda ölüm riski plasebo ya da standart tedavi alanlara kıyasla %5 fazlaydı.

* Epoetin veya darbepoetin alan hastalar 3-4 ay sonunda yorgunluklarına plasebo ya da standart tedavi alanlara kıyasla, 0-52 puanlık skalada ortalama 2.08 puan iyileşme yönünde değer biçti. Ancak bu iyileşme bu skalada yorgunlukla ilişkili belirtilerde bir fark hissetmek için gereken minimum değer olarak görülen 3.0 puanın altında kalıyor.

* Epoetin veya darbepoetin alan hastalar 3-4 ay sonunda yorgunluk ve anemi belirtilerine 0-80 puanlık skalada ortalama 6.14 puan iyileşme yönünde değer biçti, bu skalada yorgunluk ve anemi belirtileriyle ilgili minimal fark 4-5 üzeri olduğundan bunun belirtilerdeki pozitif bir değişimi yansıttığı düşünüldü.

* Epoetin veya darbepoetin alan 100 hastadan 7’si felç ve miyokart enfaktüsü gibi bir tromboembolik olaydan yakınırken, aynı yakınmalar bu ilaçları almayanlardan 5’inde oldu.

* Epoetin veya darbepoetin alan 100 hastadan 6’sında hipertansiyon gelişirken bu durum plasebo ya da standart bakım alanlardan 4’ünde görüldü.

Kaynak

Tonia T, Mettler A, Robert N, Schwarzer G, Seidenfeld J, Weingart O, Hyde C, Engert A, Bohlius J. Erythropoietin or darbepoetin for patients with cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 12. Art. No.: CD003407. DOI: 10.1002/14651858.CD003407.pub5

Orijinal özet için: Kanserde Epoetin Ve Darbepoetin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv