Kesikli Topallamada Naftidofuril

Cochrane derleme özeti

Bacak arterlerinde daralma olan hastalarda kısa yürüyüşlerden sonra bacaklarda ağrı olur. Bu yürüme mesafesini kısıtlar ve yaşam kalitesini bozar. Bu durum, ateroskleroz belirtisidir. Bu hastalarda kalp damar hastalıklarından ölüm riski yüksek olup önlem almak gerekir. Hastalığın belirtileri sigarayı bırakmak ve egzersizle giderilebilir. Bu derlemede naftidofuril gibi spesifik ilaçların da hastalık belirtilerini plaseboya kıyasla azaltıp azaltmadığı sorusuna cevap arandı.

Bu soruya cevap bulmak için naftidofurili plaseboyla kıyaslayan araştırmaları topladık. Tüm araştırmalardaki ferdi hasta bilgilerini birleştirdik. 7 araştırmada yer alan toplam 1266 katılımcıya ait bilgiler derlendi. Naftidofuril grubunda ağrısız yürüme mesafesinde plaseboya kıyasla %37 daha fazla iyileşme bulundu. Bu gruptaki hastaların %55’inde yarıdan fazla iyileşme olurken plasebo grubundan bu oran %30 oldu.

Günde üç defa 200 mg oral naftidofuril, yürüme mesafesini tedavi başlangıcından 6 ay sonra da iyileştirdi.

Kaynak

de Backer TLM, Vander Stichele R, Lehert P, Van Bortel L. Naftidrofuryl for intermittent claudication. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 12. Art. No.: CD001368. DOI: 10.1002/14651858.CD001368.pub4

Orijinal özet için: Kesikli Topallamada Naftidrofuril

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv