Akut Bakteriyel Meninjitte Antibiyotiklere Eklenen Ozmotik Tedaviler

Cochrane derleme özeti

Meninjit, bakteri, mantar veya virüslerin beyin ve omuriliği çevreleyen membranlara kan yoluyla ulaşıp enfeksiyon yapmasıdır. Tümü de çok ciddidir ancak akut bakteriyel meninjit hızlı başlar ve tedavi görmediğinde genellikle saatler-günler içinde öldürücüdür. Belirti ve bulguları yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, konvülsiyon koma ve konfüzyondur. Antibiyotikle dahi yüksek gelirli ülkelerde mortalite oranları çocuklarda %10-15; erişkinlerde %20-30’dur; düşük gelirli ülkelerde oran %50’ye yükselir.

Enfeksiyonun beyinde neden olduğu ödemin ölüme katkıda bulunduğu ve iyileşenlerde uzun sürede beyin hasarı, sağırlık, epilepsi ve çocuklarda öğrenme güçlükleri gibi komplikasyonlara yol açtığı düşünülür. Bakteriyel meninjit, kaynakları iyi ortamlarda nispeten nadir görülür ancak özellikle HIV prevalansı yüksek olan düşük gelirli ülkelerde daha sıktır.

Ozmotik tedaviler, kanın konsantrasyonunu yükseltip (hücre duvarı ya da beyin kan damarı tabakaları hücre duvarları gibi) yarı geçirgen zarların iki yanında bir ozmotik basınç farkı yaratıp beyin dokularındaki sıvıyı kana çekerek ödemi ve böylece beyindeki basıncı düşürerek iş görür. Eğer beyin ödemi beyin işlevlerinde azalmaya neden oluyorsa bu teorik bir avantaj sağlar. Ozmotik tedaviler beyin ödemini azaltabilir ve potansiyel olarak sürvi oranını artırır ya da zarar da verebilir.

Bu derlemeye alınan 4 araştırmada 1091 hastada ozmotik tedavi olarak gliserol test edildi. Bu güne kadar başka bir ozmotik tedavi randomize kontrollü araştırmayla test edilmedi.

Bu derlemede gliserolün ölüm ya da nörolojik malûliyetlerle ilgili bir faydası bulunamadı ve Malavi’de erişkinlerde yapılan bir araştırma zarar verebileceğini gösterdi. İzlemde gliserol grubunda sağırlık biraz daha seyrek görüldü ancak etki küçüktü. İzlemde epileptik nöbetlere etki görülmedi. Gliserolle birlikte ciddi bir ters etki görülmedi. Derlenen çalışma sayısı azdı ve sadece iki çalışmaya çok sayıda katılımcı alındı. Tüm araştırmalar farklı kaynaklardan yararlanan sağlık kurumlarında erişkin ve çocuklarda yapıldı.

Kaynak

Wall ECB, Ajdukiewicz KMB, Heyderman RS, Garner P. Osmotic therapies added to antibiotics for acute bacterial meningitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 3. Art. No.: CD008806. DOI: 10.1002/14651858.CD008806.pub2

Orijinal özet için: Bakteriyel Meninjitte Gliserol

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv