Romatoid Artrit Tedavisinde Etanersept

Cochrane derleme özeti

Romatoid artritli hastalarda etanerseptin etkilerini derledik. Konuya ilişkin tüm çalışmalar arandı ve 2800’den fazla katılımcıyla yürütülen 9 araştırma bulundu.

Bulgularımız aşağıda özetlendi:

Geleneksel DMARD tedavisiyle iyileşmeyen romatoid artrit hastalarında:

* Etanersept+DMARD tedavisi ağrı, işlev ve diğer belirtileri muhtemelen iyileştiriyor;

* Etanersept+DMARD tedavisi hastalık aktivitesi ve malûliyeti azaltıyor;

* Daha fazla katılımcı gerektiren küçük bir farkla; çeşitli tipteki tüm katılımcıların verileri kombine edildiğinde etanersept röntgen filminde görülen kalıcı eklem hasarını azaltıyor.

Yan etkiler ve komplikasyonlar hakkında genellikle kesin bilgi bulamadık. Bu özellikle nadir fakat ciddi yan etkiler için geçerli. Tek başına veya DMARD ile kombine kullanıldığında etanerseptle enjeksiyon yeri reaksiyonları, baş ağrısı, soğuk algınlığı, bulantı, sersemlik ve enfeksiyonlar gibi yan etkiler görülebiliyor. Bir başka Cochrane derlemesinde küçük bir tüberküloz reaktivasyonu ve ciddi enfeksiyon riski olduğu gösterildi. Nadir komplikasyonlar arasında belli tipte kanserler bulunabilir.

Etanersept

Romatoid artritte, normalde enfeksiyonlara karşı savaşan bağışıklık sistemi, eklem yüzeylerini döşeyen dokulara saldırır. Bunun sonucunda eklemler şişer, katılaşır ve ağrılı olur. El ve ayaklardaki küçük eklemler genellikle en önce etkilenir. Etanersept bir biyolojik ilaç olup romatoid artritte ağrı ve şişmeyi azaltmak ve ilerlemeyi yavaşlatmak için yazılır. Biyolojik ilaçlar kimyasal olarak sentez edilmez, canlı dokulardan sağlanır. Bu ürün diyabette kullanılan insülin tedavisi gibi cilt altına enjekte edilir. Genellikle diğer DMARD’ler iş görmediğinde yazılıyor ancak maliyeti yüksek.

Tek başına geleneksel DMARD (metotreksat veya sulfasalazin) tedavisiyle iyileşmeyen romatoid artrit hastalarında bu tedaviye etanersept eklendiğinde ne olur?

ACR 50 (hassas veya şiş eklem sayısı ve ağrı ve malûliyet gibi başka sonuç ölçütleri)

Tek başına DMARD alan hastalara kıyasla 100 hastadan 38 daha fazlasında 6 ay – 3 yıl sonrasında belirtiler %50 iyileşir (%38 mutlak iyileşme).

DMARD tedavisine etanersept eklenen 100 hastadan 79’unda belirtiler %50 iyileşir.

Tek başına DMARD alan 100 hastadan 41’inde belirtiler %50 iyileşir.

Hastalık aktivitesi

Etanersept+DMARD almakta olan hastalarda 6 aydan üç yıla kadar hastalık aktivitesinin düşük olduğu kabul edildi (%22 mutlak iyileşme).

DMARD tedavisine etanersept eklenen 100 hastadan 46’sında romatoid artrit aktivitesinin düşük olduğu kabul edildi.

Tek başına DMARD alan 100 hastadan 24’ünde romatoid artrit aktivitesinin düşük olduğu kabul edildi.

Malûliyet

Etanersept+DMARD alan hastalar 6 ay – 3 yıl sonrasında malûliyetlerine 0 – 3 puanlık skalada 0.36 puan daha düşük değer biçti (%12 mutlak iyileşme).

DMARD tedavisine etanersept eklenen hastalar 6 ay – 3 yıl sonrasında malûliyetlerine 0 – 3 puanlık skalada 0.51 ile 1.08 arasında değer biçti.

Tek başına DMARD alan hastalar 6 ay – 3 yıl sonrasında malûliyetlerine 0 – 3 puanlık skalada 0.15 ile 0.72 arasında değer biçti.

Eklem röntgenleri

Tüm çalışmalar ve tüm hastalar göz önüne alındığında, kombine tedavi alanlarda, tek başına DMARD ya da etanersept alanlara kıyasla 12 ile 36 ay sonra eklem hasarı hafifçe iyileşti.

DMARD’lerin fayda sağlamadığı ve kombine tedaviye başlanan hastalarda eklem hasarı tek başına DMARD alan hastalara benzer bulundu, ancak bu sonuç bu gruptaki katılımcı sayısının düşüklüğüne bağlı olabilir.

Kaynak

Lethaby A, Lopez-Olivo MA, Maxwell L, Burls A, Tugwell P, Wells GA. Etanercept for the treatment of rheumatoid arthritis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 5. Art. No.: CD004525. DOI: 10.1002/14651858.CD004525.pub2

Orijinal özet için: Romatoid Artrit Etanersept

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv