Fibromiyaljide Akupunktur

Cochrane derleme özeti

Bu derlemede akupunkturun fibromiyaljiye etkisine dair araştırma bilgileri sunuluyor

Derlememiz fibromiyaljili hastalarda:

* akupunkturun akupunktur dışı tedaviye kıyasla ağrı ve katılaşmayı azaltma ve genel iyilik hali ve yorgunluğu iyileştirmede muhtemelen daha iyi olduğu;

* elektrikli akupunkturun sade iğneyle akupunktura kıyasla ağrı ve katılaşmayı azaltma ve genel iyilik hali, uyku ve yorgunluğu iyileştirmede muhtemelen daha iyi olduğu;

* sade iğneyle akupunkturun muhtemelen ağrıyı azaltmadığı veya yorgunluk, genel iyilik hali veya uykuyu iyileştirmediği ve;

* akupunkturun muhtemelen ilaçların ve egzersizin ağrıya etkisini güçlendirdiğini gösteriyor.

Arka plan

Fibromiyaljide vücudun birçok bölgesinde ağrıyla birlikte eklem katılaşması, uyku bozukluğu, yorgunluk ve mod bozukluklar gibi yaşam kalitesini etkileyen bir dizi başka belirti görülür. Halen şifası olmayıp az sayıda tedavi seçeneği mevcuttur; tedaviler ağrıyı gidermek, iyilik halini artırmak ve işlevsel yetileri iyileştirmeyi hedefler.

Akupunktur Çin tıbbında vücudun belli bölgelerini uyarmak için, akupunktur noktaları denen yerlere ince iğneler sokularak yapılan bir tedavi. Çeşitli tipte ağrıları azaltmak için yaygın olarak kullanılıyor. İltihabı azaltıp vücudun kendi ağrı kesicisi olan endorfinlerin salgılanmasını uyarıp beyni sakinleştirerek iş görüyor. Az sayıda ve kısa süren yan etkileri olan güvenli bir tedavi. Genel kanıt birikimiyle desteklenebilirse fibromiyaljide belirtileri giderme amacına çok yardımı olur.

Akupunktur kullanan fibromiyaljili hastalarda neler sağladığının en iyi tahmini hesabı

Akpunkturun sahte müdahaleyle kıyaslanması

Ağrı (yüksek skor fazla ağrı)

* Elektrikli akupunktur olan hastalar, 6 seanstan sonra ağrılarına 100 puanlık skala üzerinden 13 puan daha düşük değer biçti.

* Sahte akupunktur olan hastalar ağrılarına 70 puan değer biçti,

* Elektrikli akupunktur olan hastalar ağrılarına 57 puan değer biçti.

Fiziksel işlev (yüksek skor daha iyi işlev)

* İğneli akupunktur olan hastalar işlev yetilerine 6 puan daha düşük değer biçti.

* Sahte akupunktur olan hastalar tedavi sonunda fiziksel işlevlerine 0 – 100 skalasında 28 puan değer biçti,

* İğneli akupunktur olan hastalar tedavi sonunda fiziksel işlevlerine 0 – 100 skalasında 22 puan değer biçti.

* Elektrikli akupunkturla ilgili veri bulunmuyor.

Genel iyilik hali (yüksek skor daha iyi)

* Elektrikli akupunktur olan hastalar, iyilik haline 11 puan daha yüksek değer biçti.

* Sahte akupunktur olan hastalar tedavi sonunda iyilik haline 0 – 100 skalasında 41 puan değer biçti,

* Elektrikli akupunktur olan hastalar iyilik haline 52 puan değer biçti.

Uyku (yüksek skor daha iyi)

* İğneli akupunktur olan hastalar uykularına 8 puan daha iyi değer biçti.

* Sahte akupunktur olan hastalar uykularına 0 – 100 skalasında 30 puan değer biçti,

* Elektrikli akupunktur olan hastalar uykularına 0 – 100 skalasında 38 puan değer biçti.

Yorgunluk (yüksek skor daha şiddetli yorgunluk)

* Elektrikli akupunktur olan hastalar yorgunluklarına 15 puan düşük değer biçti.

* Sahte akupunktur olan hastalar yorgunluklarına 0 – 100 skalasında 78 puan değer biçti,

* İğneli akupunktur olan hastalar yorgunluklarına 63 puan değer biçti.

Katılaşma (yüksek puan daha şiddetli)

* Elektrikli akupunktur olan hastalar katılaşmaya 9 puan düşük değer biçti.

* Sahte akupunktur olan hastalar katılaşmaya 0 – 100 skalasında 66 puan değer biçti,

* İğneli akupunktur olan hastalar yorgunluklarına 57 puan değer biçti.

* İğneli akupunktur için kanıt bulunmuyor.

Ters etkiler

* Akupunktur olan 6 hastadan biri ters etki bildirdi,

* Sahte tedavi alan 3 hastadan biri bir ters etki bildirdi,

* Genel olarak bu etkiler küçüktü ve bir günden kısa sürdü.

Yardımcı tedavi olarak akupunktur

Ağrı (yüksek skor daha şiddetli)

* Standart egzersiz ve ilaç (antidepresan) tedavisine ek olarak iğneli akupunktur olan hastalar 20 seanstan sonra ağrılarına ağrılarına 0 - 100 skalası üzerinden 30 puan düşük değer biçti.

* Sadece standart tedavi alan hastalar tedavi sonunda ağrılarına 0 - 100 skalası üzerinden 80 puan değer biçti,

* Ek akupunktur tedavisi alanlar ağrılarına 50 puan değer biçti.

Antidepresana kıyasla akupunktur

Ağrı (yüksek skor fazla ağrı)

* Akupunktur olan hastalar ağrılarına 28 seans sonunda 17 puan daha düşük değer biçti.

* Antidepresan alan hastalar ağrılarına tedavi sonunda 0 - 100 skalası üzerinden 29 puan değer biçti,

* Akupunktur olan hastalar ağrılarına 12 puan değer biçti.

Akupunkturla akupunktur yapılmamasına karşı (bekleme listesi)

* Elektrikli akupunktur olan hastalar, olmayanlara kıyasla ağrı, yorgunluk ve katılaşmalarına 100 puanlık sakala üzerinden sırasıyla 23, 11 ve 9 puan daha düşük ve genel iyilik hallerine 15 puan daha iyi değer biçti.

Kaynak

Deare JC, Zheng Z, Xue CCL, Liu JP, Shang J, Scott SW, Littlejohn G. Acupuncture for treating fibromyalgia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 5. Art. No.: CD007070. DOI: 10.1002/14651858.CD007070.pub2

Orijinal özet için: Akpunuktur ve Fibromiyalji

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv