Primer Nefrotik Sendromda Tripterigiyum Wilfordii Hook F Bitkisi

Cochrane derleme özeti

Priimer nefrotik sendrom (NS) nispeten nadir görülen bir hastalık (yılda 7/100 000 çocuk ve 3/100 00 erişkin). Ancak yol açtığı böbrek hasarı idrarla protein kaybı ve kan proteinlerinin düşmesine, lipid yükselmesine ve yaygın ve şiddetli ödemlere neden olur. Primer NS kan pıhtılaşmaları, enfeksiyon ve akut böbrek hasarına da neden olarak yaşamı tehdit edebilir. Primer NS tedavisi, belirtileri giderip komplikasyonlardan kaçınmayı ve yaşamı uzatmayı hedefler. Primer NS tedavisinde immüno-supresif tedaviler önemlidir. Çin’de Tripterygium wilfordii Hook F (TWHF) denen bir geleneksel Çin tıbbi bitkisi NS tedavisinde proteinüriyi azaltmak ve böbrek işlevini korumak için immüno-supresif olarak 20 yıldan fazladır kullanılıyor. TWHF tek başına ya da kortikosteroidler ve siklofosfamid (CPA) gibi başka immüno-supresif tedavilerle birlikte kullanılabilir.

Bu derlemede primer NS hastalarında immüno-supresif tedavi olarak TWHF kullanımını araştırdık. Non satandart preparatları göz ardı ettik ve sadece toksisite profili ve ters etkileri düşük standardize TWHF ekstreleri kullanımını inceledik. Primer NS olan toplam 630 Çinli hastada yapılan 10 randomize araştırmanın kanıtlarını gözden geçirdik. Araştırmaların 4’ünde (293 katılımcı) TWHF kullanıldığında komple ve komple veya kısmi remisyon sağlanan hasta sayısında, ters olaylar artmadan anlamlı derecede artış olduğu raporlandı.

4 araştırmada (223 katılımcı) TWHF prednizonla kıyaslandı ve komple, kısmi ve komple veya kısmi remisyonda anlamlı fark bulunmadı.

2 çalışmada (114 katılımcı) CPA ile kıyaslandığında da komple, kısmi ve komple veya kısmi remisyonda anlamlı fark bulunmadı.

1 araştırmada TWHF CPA ile kıyaslandığında böbrek fonksiyonunu anlamlı derecede iyileştirdi (serum kreatinini düştü).

TWHF ile prednizona kıyasla psikoz riski daha düşüktü ve CPA’ya kıyasla saç kaybı riski ihtimali daha azdı. Kanıt kalitesi düşüktü; toplam 6390 hasta alınan sadece 10 araştırma bulundu; izlem süreleri kısaydı; bir kıyaslama için derlenebilen maksimum araştırma sayısı 4 oldu ve derlenen çalışmaların kalitesi hakkında büyük kaygımız var.

TWHF primer NS hastalarında remisyona fazladan bir etki getirebilir; ancak prednizon ya da CPA kadar etkili olup olmadığını değerlendirmek için yetersiz kanıt bulunuyor.

Kaynak

Chen Y, Gong Z, Chen X, Tang L, Zhao X, Yuan Q, Cai G. Hook F (a traditional Chinese medicine) for primary nephrotic syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 8. Art. No.: CD008568. DOI: 10.1002/14651858.CD008568.pub2

Orijinal özet için: Neftotik Sendrom Bitkisel Tedavi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv