Laparoskopik Kolesistektomi Olan Hastalarda Rutin Abdominal Drenaj Veya Drenaj Yapmamak

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Atıkların uzaklaştırılması, yağ sindirimi gibi birçok işlevleri olan safrayı karaciğer üretir. Safra barsağa akmadan önce geçici olarak safra kesesinde depolanır. Safra kesesinde safranın çökelmesiyle taşlar oluşabilir. Bu taşlar batı popülasyonunda %5 – 25 oranında bulunur ve her yıl %2-4 kadarı belirti verir. Belirtiler safra kesesi koliği, ince barsağa safra akışının engellenmesine bağlı sarılık, enfeksiyon (kolanjit) ve pankreatittir. Belirti veren safra taşları kesenin çıkarılması (kolesistektomi) güncel olarak en iyi tedavi seçeneği olarak görülür. Bu genellikle laparoskopik olarak yapılır. Ameliyat sonrası içerde biriken sıvıları dışarı almak için ameliyat yerinde bir drenaj tüpü bırakılır. Bazı cerrahlar safra ya da kan birikimi ve yeniden ameliyat gerekeceği endişesiyle rutin olarak dren kullanır. Drenler bu sıvıları dışarı boşalttığından yeniden ameliyattan kaçınılmış olur. Ancak dren kullanımı hastanın gece hastanede kalmasını ya da taburculuk sonrasında drenin çıkarılmasını gerektirir ki her ikisi de mali kaynak kullanımını artırır.

Bu derleme dren kullanma ya da kullanmama yollarından hangisinin tercihe değer olduğunu anlamak için yapıldı. İki yazar tarafından konuyla ilgili yapılmış randomize kontrollü araştırmaları bulmak için literatür tarandı.

Bu derlemeye toplam 1831 katılımcıyla yapılan 12 araştırma dâhil edildi. Araştırmaların sadece 199 katılımcılı birinde kayırma hatası riski düşüktü. 9 araştırmaya planlı girişim yapılan hastalar alındı. Yaş raporlayan 10 araştırmada ortalama katılımcı yaşları 48 ile 63 arasında, cinsiyet raporlayan 11 araştırmada kadın oranı %55 ile %79 arasındaydı.

Kısa dönemde mortalite, ciddi komplikasyonlar, yaşam kalitesi, hastanede kalış süresi, girişim süresi, normal aktiviteye ve işe dönüş süreleri, raporlayan araştırmalarda klinik önemli fark göstermedi. 68 katılımcılı ve kayırma hatası riski yüksek bir araştırmada dren grubunda günübirlik prosedür olarak taburcu edilen hasta oranı anlamlı derecede daha düşüktü.

Halen laparoskopik kolesistektomi sonrasında dren kullanımını destekleyen kanıt bulunmuyor. İyi tasarımlı daha fazla randomize kontrollü araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Gurusamy K, Koti R, Davidson BR. Routine abdominal drainage versus no abdominal drainage for uncomplicated laparoscopic cholecystectomy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 9. Art. No.: CD006004. DOI: 10.1002/14651858.CD006004.pub4

Orijinal özet için: Laparoskopik Kolesistektomide Dren

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar