Tetanos Korunma Ve Tedavisinde C Vitamini

Cochrane derleme özeti

Tetanosa, Clostiridium tetani bakterisinin ürettiği tetanos toksini neden olur. Bu bakteri tipik olarak toprak gibi yabancı maddelerle bulaşık delici yaralarda görülür. Gelişmekte olan ülkelerde doğum sonrasında kötü hijyen, yeni doğan bebekte tetanosa neden olabilir. Aşılama dünyada hastalığın külfetini dramatik olarak azaltsa da tüm hala yılda 1 milyon kadar tetanos vakası görülüyor.

Günde 1 gram C vitamininin tetanos hastalarının tedavisine faydası olup olmadığını araştıran 1 non-randomize kontrollü araştırma bulduk. C vitamini tetanosun standart tedavisinin yanı sıra verildi. Damar içi C vitamini 1 – 12 yaş arası çocuklarda mortaliteyi %100 kadar ve 13 – 30 yaş arası hastalarda %45 kadar azalttı.

Araştırma doğru bir şekilde yürütülmediğinden bulguların yorumlanması dikkat gerektiriyor. Tek bir çalışmaya dayanarak C vitamini tetanos tedavisi olarak tavsiye edilemez. Tetanosta C vitamininin rolüyle ilgili daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Hemilä H, Koivula T. Vitamin C for preventing and treating tetanus. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 11. Art. No.: CD006665. DOI: 10.1002/14651858.CD006665.pub3

Orijinal özet için: Tetanosta C Vitamini

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv