Romatoid Artritte Rituksimab

Cochrane derleme özeti

Romatoid artritli hastalarda rituksimabın etkisine dair 2017 Ocağına kadar yayınlanan araştırmaları inceledik. Toplam 2720 romatoid artritli katılımcı alınan 8 araştırmayı derledik ve bu hastalarda rituksimabın muhtemelen:

* Ağrı, işlev ve diğer belirtileri iyileştirdiğini,

* Hastalık aktivitesini azalttığını,

* Röntgende görülen eklem hasarını azalttığını bulduk.

Yan etkiler ve komplikasyonlar hakkında çoğunda bilgi bulamadık. Bu özellikle nadir fakat ciddi yan etkiler için geçerli. Muhtemel yan etkiler arasında infüzyon reaksiyonları, damar bozuklukları ve enfeksiyon bulunuyor.

Arka plan

Romatoid artritte normalde enfeksiyonlara karşı savaşan bağışıklık sistemi eklem yüzeyini kaplayan doku tabakasına saldırır. Eklem şişer, katılaşır ve ağrılı hale gelir. Halen şifası bulunmuyor ve bu nedenle tedaviler ağrıyı gidermek ve hareket yetisini artırmayı hedefliyor.

Rituksimab B-hücresi düzeylerini düşürerek iş görür. B-hücreleri romatoid artritli hastaların vücudunda, eklem şişmesi ve hasarına neden olan bir bağışıklık hücresidir. Rituksimab damar içi yoldan verilir. Bu ilaç belirtilerde ve radyografik ilerlemedeki iyileşmeler ve yan etkilerin kısa süreli ve düşük oranda olması nedeniyle romatoid artrit hastaları için çok ilgi çekiyor.

Rituksimab + metotreksat verilen romatoid artritli hastalarda ne olur?

ACR 50 (hassas ve şiş eklem sayısı, ağrı ve malûliyet)

* Rituksimab + metotreksatla 6 aylık tedaviden sonra, tek başına metotreksata kıyasla 100 hastada 21 daha fazlası belirtilerde iyileşme gösterdi (%21 mutlak iyileşme)*.

* Rituksimab + metotreksatla 100 hastadan 29’u iyileşirken tek başına metotreksatla 100 hastadan 9’u iyileşme gösterdi.

Hastalık aktivitesi.

* Rituksimab + metotreksatla 1 yıllık tedaviden sonra tek başına metotreksata kıyasla 100 hastada 11 daha fazlası remisyon sağladı (%11 mutlak iyileşme).

* Rituksimab + metotreksatla 100 hastadan 22’si remisyona girerken tek başına metotreksatla 100 hastadan 11’i iyileşme gösterdi.

Fiziksel işlev

* Rituksimab + metotreksatla 2 yıllık tedaviden sonra tek başına metotreksata kıyasla 100 hastada 24 daha fazlası fiziksel işlevde anlamlı bir iyileşme sağladı (%24 mutlak iyileşme).

* Rituksimab + metotreksatla 100 hastadan 85’i fiziksel işlevde anlamlı bir iyileşme sağlarken tek başına metotreksatla 100 hastadan 61’i iyileşme sağladı.

Eklem röntgenleri

* Rituksimab + metotreksatla 2 yıllık tedaviden sonra tek başına metotreksata kıyasla 100 hastada 19 daha fazlasının eklemlerinde hasar görülmedi (%19 mutlak iyileşme)*.

* Rituksimab + metotreksatla 100 hastadan 57’sinin eklemlerinde hasar görülmezken tek başına metotreksatla 100 hastadan 39’unda hasar görülmedi.

Yaşam kalitesi – Fiziksel bileşeni (genel sağlık, ağrı, fiziksel aktiviteleri yapabilme)

* Rituksimab + metotreksatla 6- 12 aylık tedaviden sonra tek başına metotreksata kıyasla 100 hastadan 34 daha fazlası genel sağlığı, ağrısı ve fiziksel aktiviteleri yapabilme yetisini daha iyi buldu (%34 mutlak iyileşme)*.

* Rituksimab + metotreksatla 100 hastadan 70’i genel sağlığı, ağrısı ve fiziksel aktiviteleri yapabilme yetisini daha iyi bulurken tek başına metotreksatla 100 hastadan 36’sı daha iyi buldu.

Yaşam kalitesi – Ruhsal bileşeni

* Rituksimab + metotreksatla 6- 12 aylık tedaviden sonra tek başına metotreksata kıyasla 100 hastada 13 daha fazlası ruhsal iyilik halini daha yüksek buldu (% 13 mutlak iyileşme).

* Rituksimab + metotreksatla 100 hastadan 48’i ruhsal iyilik halini daha yüksek bulurken tek başına metotreksatla 100 hastadan 35’i daha yüksek buldu.

Ters etkiler nedeniyle tedaviyi kesme

* Rituksimab + metotreksatla 6- 12 aylık tedaviden sonra tek başına metotreksata kıyasla 100 hastadan 2 daha azı yan etkiler nedeniyle tedaviyi kesti (% -2 mutlak tedavi kesme farkı).

* Rituksimab + metotreksatla 100 hastadan 3’ü yan etkiler nedeniyle tedaviyi keserken plaseboyla (tek başına metotreksatla?) 100 hastadan 5’i tedavisini bıraktı.

Ciddi ters etkiler

* Rituksimab + metotreksatla 6- 12 aylık tedaviden sonra tek başına metotreksata kıyasla 100 hastadan 4 daha azı ciddi yan etki yaşadı (% -4 mutlak zarar farkı).

* Rituksimab + metotreksatla 100 hastadan 13’ü yan etkiler yaşarken tek başına metotreksatla 100 hastadan 17’si tedavisini bıraktı.

* Yuvarlamaya bağlı 1% ünite fark.

Kaynak

Lopez-Olivo M, Amezaga Urruela M, McGahan L, Pollono EN, Suarez-Almazor ME. Rituximab for rheumatoid arthritis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 1. Art. No.: CD007356. DOI: 10.1002/14651858.CD007356.pub2

Orijinal özet için: Romatoid Artrit Tedavisinde Rituksimab

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv