Alevlenen Durulan Multipl Sklerozda Mikofenolat Mofetil

Çeviri: Hem. Gökşen Polat *

Cochrane derleme özeti

Multiple skleroz (MS) merkezi sinir sistemini etkileyen immün sistem aracılı bir hastalıktır. Ön veriler immün-supresif bir ajan olan mikofenolat mofetilin (MMF) MS hastaları için yararlı olabileceğini gösteriyor. Bu derlemede alevlenen durulan MS’li hastalarda MMF nin etkinliği ve güvenliğini değerlendirdik. Katılım kriterlerini sadece küçük bir çalışma karşıladı ve interferon β-1a ile tedavi edilmiş 26 hastada MMF plaseboya karşı kıyasladı.

Sonuçlar 12 aylık izlem süresi sonunda tekrarlamaları azaltmada veya malûliyetin ilerlemesini önlemede MMF lehinde hiçbir kanıt olmadığını gösterdi. 24 ayın ötesine ait veri bulunamadı. MMF alan tüm hastalarda mide barsak rahatsızlığından yakındı ve birinde geçici ishal görüldü fakat ciddi yan etki olmadığı raporlandı.

Kaynak

Xiao Y, Huang J, Luo H, Wang J. Mycophenolate mofetil for relapsing-remitting multiple sclerosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 2. Art. No.: CD010242. DOI: 10.1002/14651858.CD010242.pub2

Orijinal özet için: MS’te Mikofenolat Mofetil

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* İzmir Katip Çelebi Ünv. İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Öğrencisi

Son Paylaşımlar
Arşiv