Osteoartritte Diyaserein

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Osteoartrit (OA) artritin en sık görülen formudur. Kemiklerin uç kısmını kaplayan kıkırdak harap olur, ağrı ve şişmeye neden olur. OA herhangi bir eklemi tutabilir, ancak klinik araştırmalarda en sok dizler, kalçalar ve ellerde görülen OA araştırılır. 60 yaş üstü tüm dünya nüfusunun %10’u OA kaynaklı ağrı ve malûliyetten yakınır.

Diyaserein yavaş eylem yapan bir haptır, kıkırdak harabiyetini yavaşlatıp ağrı ve şişmeyi giderebilir.

Derlememizde 18 yaş üstü erkek ve kadınları etkileyen herhangi bir şiddette primer OA hakkında yapılan çalışmalar 2013 Martına kadar araştırıldı.

Derleme aşağıdaki bulguları gösterdi:

* Diyaserein alan hastalarda ağrı biraz daha fazla iyileşebilir,

* Fiziksel işlev iyileşmesi diyaserein alan ve plasebo alanlarda yaklaşık aynı. Bu bulgu tesadüfe bağlı olabilir.

* Diyaserein eklem aralığındaki daralma sürecini kalçada hafifçe yavaşlatabilir ancak diz ekleminde etki küçük ya da hiç yok.

* Diyaserein alt sindirim sisteminde ishal gibi yan etkilere neden olabiliyor.

Yapılacak daha fazla araştırmanın bu bulgulara olan güvenimize önemli bir etki yapması çok muhtemel ve tahmini hesaplarımızı değiştirebilir.

Diyaserein alan osteoartritli hastalarda ne olduğunun en iyi tahmini hesabı

3 – 36 ay sonra ağrı (0= yok, 100= aşırı ağrı)

* Diyaserein alan hastalar ağrılarına 0 – 100 skalasında 9 puan daha düşük değer biçti (%9 mutlak iyileşme).

* Diyaserein alan hastalar ağrılarına 34 puan değer biçerken plasebo alanlar 43 puan değer biçti.

2 – 36 ay sonra fiziksel işlev (düşük puan kötü işlev)

* Diyaserein alan hastalar fiziksel işlevlerine 0 – 24 skalasında 0.30 puan daha düşük değer biçti (%0 mutlak iyileşme).

* Diyaserein alan hastalar fiziksel işlevlerine 9.3 puan değer biçerken plasebo alanlar 9 puan değer biçti.

Radyografik iyileşme (eklem aralığı daralmasında en az 0.5 mm azalma)

* Plasebo alanlar içinde 7 daha fazla hastada radyografik ilerleme görüldü (mutlak fark %7)

* Diyaserein alan her 100 hastadan 42’si eklem aralığı daralmasında en az 0.5 mm azalma gösterirken plasebo alan 1000 hastadan 49’u gösterdi.

Yaşam kalitesi

* Yaşam kalitesini plaseboya karşı değerlendiren çalışma bulunmadı.

* Diyaserein alan hastalarda NSAID alanlara kıyasla yaşam kalitesinde fark bulunmadı. Bu bulgu tesadüfe bağlı olabilir

Yan etkiler

* Diyaserein alan hastalardan 26 daha fazlası yan etki olarak ishal yaşadı (mutlak fark %26)

* Diyaserein alan her 100 hastadan 36’sı ishal yaşarken plasebo alanlardan 10’u yaşadı.

İshal en sık görülen yan etki ve genellikle tedavinin ilk iki haftasında oldu. Diyaserein alan hastalar plasebo alanlara göre yan etkiler nedeniyle tedavi bırakma ihtimali daha fazla değildi.

Avrupa İlaç Ajansı Farmakovijilans Risk Değerlendirme Komitesi (PRAC) 2013 Kasımında zararları faydasını aştığı için diyaserein’in pazarlama yetkisinin tüm Avrupa’da askıya alınmasını tavsiye etti. Ancak PRAC tavsiyesi yeniden gözden geçirileceği için bu rehberlik nihai değil.

Kaynak

Fidelix TS.A., Macedo CR, Maxwell LJ, Fernandes Moça Trevisani V. Diacerein for osteoarthritis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 2. Art. No.: CD005117. DOI: 10.1002/14651858.CD005117.pub3

Orijinal özet için: Osteoartrit Ve Diyaserein

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus