Epilepside Sultiyamla Monoterapi

Çeviri: Hem. Gökşen Polat*

Cochrane derleme özeti

Epilepside monoterapi olarak sultiyamın etkinlik ve güvenliğini değerlendirmek için toplam 246 katılımcılı 3 randomize kontrollü çalışma yapıldı. 2 çalışmada çocukluk çağının sentrotemporal dikenli iyi huylu epilepsisi, birinde de jeneralize tonik klonik nöbetler araştırıldı.

Örneklerin küçük olması, ciddi kayırma hatası riski ve önemli sonuç ölçütleri hakkında veri sağlanmaması ve bir çalışmanın da tam metninin İngilizce olmaması nedeniyle kanıt kalitesi sınırlı. Sonuç olarak bu derleme, epilepside monoterapi olarak sultiyamın etkinliği ve güvenliği üzerine anlamlı sonuçlar çıkaramıyor. 2013 Ekim ayında yaptığımız literatür araştırması, sultiyamın çocukluk çağının sentrotemporal dikenli iyi huylu epilepsisi hakkında sürmekte olan 2 adet çalışma gösterdi. Bu çalışmaların sonuçları derlememizin ilerideki güncellemelerinde daha anlamlı analizlere imkân sağlayabilir.

Kaynak

Milburn-McNulty P, Powell G, Sills GJ, Marson AG. Sulthiame monotherapy for epilepsy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD010062. DOI: 10.1002/14651858.CD010062.pub2

Orijinal özet için: Epilepside Sultiyam

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* Stajyer hemşire, Bozyaka İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv