Epilepside Akupunktur

Cochrane derleme özeti

Epilepsili hastalar normal olarak antiepileptik ilaçlarla tedavi edilir ancak önemli bir miktarda hasta nöbet geçirmeye devam eder ve ilaçların yan etkilerini yaşar. Bunun sonucu olarak alternatif tedavilere ilgi artıyor ve akupunktur da bunlar arasında yer alıyor. Bu sistematik derlemeye 3 Haziran 2013 tarihine kadar, toplam 1538 katılımcıyla yürütülen 17 randomize kontrollü araştırma dâhil edildi.

Çin bitkisel ilaçlarına kıyasla, iğneli akupunktura eklenen bitkisel ilaçlar tatmin edici bir nöbet kontrolü (sıklıkta en az %50 gerileme) sağlamada etkili bulunmadı. Çin bitkileriyle tedavi edilen 1000 hastadan 500’ünde tatmin edici bir nöbet kontrolü sağlandığı varsayılırsa, bu tedaviye akupunktur eklendiğinde 1000 hastadan 485 – 655’inde tatmin edici nöbet kontrolü sağlanacağı hesaplandı.

Valproata kıyasla, akupunktur+valproatla nöbetlerden kurtulma ya da tatmin edici nöbet kontrolü sağlanamadı. Valproatla tedavi edilen 1000 hastadan 136’sında nöbetlerin kesildiği varsayılırsa, bu tedaviye akupunktur eklendiğinde 1000 hastadan 97 – 177’sinde nöbetlerin kesileceği; valproatla tedavi edilen 1000 hastadan 556’sında tatmin edici bir nöbet kontrolü sağlandığı varsayılırsa, bu tedaviye akupunktur eklendiğinde 1000 hastadan 289 – 1000’sinde tatmin edici nöbet kontrolü sağlanacağı hesaplandı.

Fenitoine kıyasla iğneli akupunktur, tatmin edici nöbet kontrolü sağlamada etkili değildi. Sade fenitoinle tedavi edilen 1000 hastadan 700’ünde tatmin edici bir nöbet kontrolü sağlandığı varsayılırsa, sade akupunkturla 1000 hastadan 322 – 1000’inde tatmin edici nöbet kontrolü sağlanacağı hesaplandı.

Valproata kıyasla iğneli akupunktur, nöbetlerin kesilmesinde ektili değildi ancak tatmin edici nöbet kontrolü sağlamada daha iyi olabilir. Sade valproatla 1000 hastadan 136’sında nöbetlerin kesildiği varsayılırsa sade akupunkturla tedavi edilen 1000 hastadan 126 – 445’sının nöbetlerden kurtulacağı; sade valproatla tedavi edilen 1000 hastadan 556’sında tatmin edici bir nöbet kontrolü sağlandığı varsayılırsa, sade akupunkturla 1000 hastadan 583 – 923’ünde tatmin edici nöbet kontrolü sağlanacağı hesaplandı.

Antiepileptiklere kıyasla akupunktur noktalarına katgüt takılması ve antiepileptik ilaç verilmesi nöbetlerden kurtulmada etkili değildi ancak tatmin edici nöbet kontrolü sağlamada daha iyi olabilir. Sade antiepileptik ilaçla 1000 hastadan 127’sinde nöbetlerin kesildiği varsayılırsa, ilaca ek olarak akupunktur noktalarına katgüt takılan 1000 hastadan 118 – 309’unun nöbetlerden kurtulacağı; sade antiepileptik ilaçla 1000 hastadan 444’ünde tatmin edici nöbet kontrolü sağlandığı varsayılırsa, ilaca ek olarak akupunktur noktalarına katgüt takılan 1000 hastadan 475 – 840’ında tatmin edici kontrol sağlanacağı hesaplandı.

Valproata kıyasla katgüt takılması nöbet kontrolü sağlamada daha iyi olabilir ancak tatmin edici nöbet kontrolü sağlamada daha iyi değil. Sade valproatla tedavi edilen 1000 hastadan 82’sinin nöbetlerden kurtulduğu varsayılırsa, sadece akupunktur noktalarına katgüt takmakla 1000 hastadan 132-406’sında nöbetlerin kesileceği; sade valproatla tedavi edilen 1000 hastadan 721’inde tatmin edici nöbet kontrolü sağlandığı varsayılırsa, sadece akupunktur noktalarına katgüt takmakla 1000 hastadan 677-1000’inde nöbetlerin kesileceği hesaplandı.

Derlenen çalışmalarda akupunkturla kontrol tedavilere kıyasla fazla ters olay görülmedi. Ancak derlenen araştırmalar küçüktü, heterojendi ve kayırma hatası riski yüksekti. Epilepsili hastalarda akupunkturun etkili ve güvenli olup olmadığı şüpheli kaldı.

Kaynak

Cheuk DKL, Wong V. Acupuncture for epilepsy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 5. Art. No.: CD005062. DOI: 10.1002/14651858.CD005062.pub4

Orijinal özet için: Epilepsi Akupunktur

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv