KOAH Tedavisinde Tiyotropiyum

Cochrane derleme özeti

KOAH, kronik bronşit ve amfizemi de içine alan bir akciğer hastalığıdır. Nedeni hava yollarında daralma ve tıkanmaya yola açan sigara içme veya toz solumadır. Belirtileri nefes darlığı ve kronik öksürüktür. Tiyotropiyum hava yollarını 24 saate kadar açabilen ve solunumla alınan bir ilaç olup KOAH’ın ısrarcı belirtilerinin tedavisinde kullanılır.

23 309 katılımcıda tiyotropiyum ve plasebonun uzun vadeli etkinlik ve yan etkilerini kıyaslayan 22 araştırma bulduk. Tiyotropiyum tedavisi plaseboya kıyasla yaşam kalitesinde iyileşme, alevlenme ya da yatışa neden olan alevlenme gösteren hasta sayısında azalma sağladı. Bir hastada fazladan bir alevlenme görülmesini önlemek için bir yıl tedavi edilmesi gereken hasta sayısı 16 olarak bulundu (%95 GA 10 – 36).

Tiyotropiyum ve plasebo grupları arasında herhangi bir nedenle hastaneye yatışlar, ciddi ters olaylar ya da çalışma sırasındaki ölümler anlamında istatistiksel anlamlı fark olmadığı bulundu. Ancak veriler kuru toz inhaler ya da aerosol inhaler kullanımına göre bölündüğünde alt gruplar anlamlı derecede farklıydı. Kuru toz inhalerli tiyotropiyum grubunda plasebodan daha az ölüm görülürken aerosol inhaler grubunda tiyotropiyumla plaseboya göre anlamlı ölçüde daha fazla ölüm oldu. Yine plasebo grubunda çalışma tedavisini erken bırakan katılımcı sayısı tiyotropiyum grubundan daha fazla oldu.

Bu derleme tiyotropiyum tedavisinin hastanın yaşam kalitesini artırdığını ve alevlenme riskini, yatış gerektiren alevlenmeler dâhil azalttığını gösteriyor. Ancak tiyotropiyum tüm nedenlerden yatışları ve ölümlerin sayısını azaltmıyor. Bu derlemedeki kanıtlara dayanarak tiyotropiyum stabil KOAH hastalarında makul bir tedavi seçeneği olarak görünüyor.

Kaynak

Karner C, Chong J, Poole P. Tiotropium versus placebo for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 7. Art. No.: CD009285. DOI: 10.1002/14651858.CD009285.pub3

Orijinal özet için: KOAH’ta Tiyotropiyum

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv