Akut Koroner Sendromda Statinler

Çeviri: Hem. Gökşen Polat *

Cochrane derleme özeti

Koroner kalp hastalığı olan veya olmayan hastalara uygulanan uzun süreli (en az 1 yıl) statin tedavisinin kalp krizi, inme risklerini ve tüm nedenlerden ölümleri azalttığını gösterildi. Akut koroner sendromu takip eden erken dönem, koroner kalp hastalığının tekrarlayan olaylar ve ölümler riskinin yüksek olduğu kritik bir aşamasıdır.

Derlememiz, akut koroner sendromu takip eden ilk dört ayda statin tedavisine erken başlamanın hastayla ilişkili sonuçları iyileştirip iyileştirmediğini belirlemeyi amaçlıyor.

Bu derleme 14 303 katılımcılı 18 çalışmayı içeren 2011 den daha önce yayınlanan eskisinin güncellemesidir. Yeni taramada derlemeye eklenebilecek herhangi bir yeni çalışma bulunmadı. İlk dört ay içerisindeki kalp krizi, inme ve tüm nedenlerden ölümlerde anlamlı bir risk azalması bulamadık. Kayırma hatası riski ve sonuçların belirsizliği hakkında biraz endişelerimiz var. Kararsız anjina riski akut koroner sendromu takip eden dört ayda yaklaşık %25 azaldı. Statinle erken tedavinin ciddi yan etkileri nadir (%0.1). Ciddi kas toksisitesi en çok 80 mg simvastatinle gözlendi.

Kaynak

Vale N, Nordmann AJ, Schwartz GG, de Lemos J, Colivicchi F, den Hartog F, Ostadal P, Macin SM, Liem AH, Mills EJ, Bhatnagar N, Bucher HC, Briel M. Statins for acute coronary syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 9. Art. No.: CD006870. DOI: 10.1002/14651858.CD006870.pub3

Orijinal özet için: Koroner Sendromda Statin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* İzmir Katip Çelebi Ünv. İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Öğrencisi

Son Paylaşımlar