Kronik Gutta Allopurinol


Tofüs. Foto: NickGorton /Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derlemede kronik gutlu hastaların tedavisinde allopurinolün plasebo veya ürik asit düzeyini düşüren başka tedavilere kıyasla etkisi hakkında bilinenler özetlendi. Kanıtlar 2014 Ocağına kadar günceldir.

Arka plan

Kronik gut olağan görülen bir iltihabi artrittir, eklemlerde kristal oluşumuna neden olan kan ürik asit düzeyi yüksekliği neden olur. Allopurinol kan ürik asit düzeyini düşürmede fayda sağlayan bir ilaçtır.

Çalışma özellikleri

Konuya ilişkin tüm çalışmalar arandı ve kronik gutlu toplam 4531 erişkinle yürütülen 11 çalışma derlendi. 2 çalışmada farklı dozlarda (100 – 300 mg arası) allupurinol kıyaslandı; 4’ünde allopurinol febuksostatla; 2’sinde benzobromaronla ve birer çalışmada da kolçisin ve probenesidle kıyaslandı. 2 çalışmada allopurinolün farklı dozları ve verilme yolları karşılaştırıldı. Plaseboya karşı allopurinolü ana kıyaslama olarak kabul ettik ve tüm sonuçları aşağıda sunuyoruz.

Anahtar sonuçlar

Plaseboya karşı 100 – 300 mg allopurinolle

Akut gut atakları

* Günde 100 – 300 mg allopurinolle plaseboya kıyasla 100 hastadan 4 daha azında akut gut atağı görüldü (%4 mutlak azalma).

* Allopurinolle 100 hastadan 8’inde akut gut atağı oldu.

* Plaseboyla 100 hastadan 12’sinde akut gut atağı oldu.

Hedef serum ürat düzeyine ulaşan hasta oranı

* Allopurinolle 100 hastadan 96 daha fazlası hedef ürat seviyesine ulaştı (%96 mutlak artış).

* Allopurinolle 100 hastadan 96’sında hedefe ulaşıldı.

* Plaseboyla 100 hastadan 0’ında hedefe ulaşıldı.

Ters olaylar nedeniyle tedavi terki

* Allopurinolle 100 hastadan 2 daha fazlası bir ters etki nedeniyle ilacı bıraktı (%2 mutlak artış).

* Allopurinolle 100 hastadan 6’sı bir ters etki nedeniyle ilacı bıraktı.

* Plaseboyla 100 hastadan 4’ü bir ters etki nedeniyle ilacı bıraktı.

Ciddi ters olaylar

* Allopurinolle 100 hastadan 1 daha fazlası bir ters etki nedeniyle ilacı bıraktı (%1 mutlak artış).

* Allopurinolle 100 hastadan 2’sinde ciddi bir ters etki oldu.

* Plaseboyla 100 hastadan 1’sinde ciddi bir ters etki oldu.

Ağrı, işlev ve tofüs gerilemesi sonuç verebilmemiz için yeterince ayrıntılı raporlanmadı.

Kanıt kalitesi

Kronik gutlu hastalarda orta kalitede kanıtlar plaseboya kıyasla allopurinolün (günde 100 – 300 mg) muhtemelen akut gut ataklarının sayısını azaltmadığını ancak ters etki ya da ciddi ters etki oranlarını artırmaksızın hedeflenen serum ürat düzeyine ulaşan hasta sayısını artırdığını gösterdi. Yapılacak daha fazla araştırma tahmini hesaplarımızı değiştirebilir. Ağrı ve tofüs gerilemesi grup farkları hesaplamak için yeterli raporlanmadı. İşlev ölçülmedi.

Düşük kalitede kanıtlar kronik gutlu hastalarda günde 80 mg febuksostata kıyasla 100 – 300 mg alllopurinolün akut gut ataklarının sayısını azaltamadığını ve ters olaylar nedeniyle ilaç bırakmaları ya da ciddi ters olay oranını artırmadan hedef serum ürat düzeylerine ulaşmada daha az etkili olabildiğini gösterdi. Yapılacak daha fazla araştırmanın tahmini hesaplarımızı değiştirmesi muhtemel. Tofüs gerilemesi grup farkları hesaplamak için yeterli raporlanmadı. Ağrı ve işlev ölçülmedi.

Kronik gutlu hastalarda günde 200 mg’a kadar benzobromarona kıyasla günde 600 mg’a kadar allopurinol akut gut atağı sayısını azaltamıyor (düşük kalitede kanıt), muhtemelen hedef serum ürat düzeyine ulaşma oranını veya ters etkiler nedeniyle ilaç bırakmaları ya da ciddi ters etki oranını artırmıyor (orta kalitede kanıt). Yapılacak daha fazla araştırma tahmini hesaplarımızı değiştirebilir. Tofüs gerilemesi grup farkları hesaplamak için yeterli raporlanmadı, ağrı ve işlev ölçülmedi.

Çalışma tasarımlarındaki potansiyel kayırma hatalarını ve muhtemel belirsizliği gösteren kısıtlamalar nedeniyle kanıt değeri düşürüldü. Tüm diğer kıyaslamalar kararları kısıtlayan küçük ve tek çalışmalara dayanıyor.

Kaynak

Seth R, Kydd ASR, Buchbinder R, Bombardier C, Edwards CJ. Allopurinol for chronic gout. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 10. Art. No.: CD006077. DOI: 10.1002/14651858.CD006077.pub3

Orijinal özet için: Gut Allopurinol

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv