Postpartum Endometritte Antibiyotik Rejimleri

Cochrane derleme özeti

Doğum sonrasında görülen rahim enfeksiyonu (postpartum endometrit) tedavisinde damar içi (İV) verilen klindamisin + gentamisin diğer antibiyotikler ya da kombinasyonlarından daha etkili.

Doğumda uterusa giren vaginal bakteriler, 6 hafta içinde rahim iç tabakasının iltihabına (endometrit) neden olabilir. Postpartum endometrit vaginal doğumların % 1- 3’ünde ve sezaryenle doğumların %27 kadarında görülebiliyor. Uzun süren membran rüptürü ve doğum esnasında elle yapılan çok sayıda vaginal muayene de riski artırır görünüyor.

Endometrit doğum sonrasında ateş, pelvik bölgede hassasiyet, kötü kokulu vaginal akıntıya neden olur. Pelvik apse, tromboz oluşumu, peritonit ve sepsis gibi ciddi komplikasyonları olabilir. Antibiyotik kullanımına rağmen, tüm dünyada önemli bir anne ölüm nedenidir, bunlar yüksek gelirli ülkelerde çok nadir görülür.

Tedavide güncel olarak birçok antibiyotik kullanılır. Bu derlemede endometritte kullanılan çeşitli antibiyotikler, verilme yolları ve dozajları kıyaslandı. Literatür taramasında 42 randomize kontrollü araştırma belirlendi; toplam 4240 kadınla yapılan 40’ından veri sağlandı.

Sonuçlar İV gentamisin ve klindamisin kombinasyonunun ve penisiline dirençli bakteri suşlarına karşı geniş spektrumlu aktivitesi olan ilaçların postpartum endometrit tedavisinde en etkili olduğunu gösterdi. Klindamisin + bir aminoglikozidle (gentamisin) tedavi edilen kadınlar penisilin tedavisi alanlardan daha az tedavi başarısızlığı gösterdi. Ancak bu fark, klindamisin + bir aminoglikozidle tedavi edilen kadınlar başka antibiyotik alanlarla kıyaslandığında görülmedi.

Penisilin + gentamisinle tedavi edilen kadınlarda tedavi başarısızlığı klindamisin + gentamisinle tedavi edilenlere göre daha fazlaydı (1 çalışma). 7 çalışma, penisiline dirençli bakterilere karşı aktivitesi düşük antibiyotikle tedavide başarısızlık oranının bu aktivitesi iyi olan antibiyotiklerle tedaviden daha yüksek olduğu ve daha fazla yara enfeksiyonu olduğunu gösterdi.

Antibiyotik kombinasyonlarından herhangi birinin, allerjik reaksiyon dâhil yan etkilerinin diğerlerinden daha az olduğuna dair kanıt bulunmadı. Endometrit komplike değilse ve antibiyotiklerle iyileşirse, İV tedaviyi izleyen bir oral antibiyotik kürü gereksiz görünüyor.

Genel olarak çalışmaların sonuçlarının güvenilirliği belirsizdi, çalışılan kadın sayıları düşüktü, diğer sonuç ölçütlerine dair veriler sınırlıydı; dahası bir kısım çalışma normal olarak sonuçlarda çıkarı olan ilaç şirketlerinden fon sağladı

Kaynak

Mackeen A, Packard RE, Ota E, Speer L. Antibiotic regimens for postpartum endometritis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 2. Art. No.: CD001067. DOI: 10.1002/14651858.CD001067.pub3

Orijinal özet için: Postpartum Endometritte Antibiyotik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar