Tardif Diskinezide Piridoksal 5 Fosfat

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Şizofreni hastalarında uzun süreli antipsikotik ilaç kullanımının neden olduğu bir hareket bozukluğu olan tardif diskinezide, piridoksal 5 fosfatın etkilerini araştırdık.

Arka plan

Şizofreninin ana tedavisi antipsikotik ilaçlardır. Ancak bu ilaçların da bazen şiddetli ve malûliyet verici yan etkileri oluyor. Tardif diskinezi, yüz, boyun, dil ve ekstremite kaslarında kasılmalara neden olan bir hareket bozukluğudur. Bu duruma, uzun süreli antipsikotik ilaç kullanımı neden olabilir. Damgalanmaya ve yaşam kalitesinde düşmeye yol açtığı gibi hastaların ilaç kullanımını kesmelerine de neden olabilir. Tardif diskinezinin bilinen bir tedavisi olmamakla beraber, bazı yayınlar piridoksal 5 fosfatın (P5F) tardif diskineziyi azaltabileceğini gösteriyor.

Çalışma özellikleri

2013 Ocak ayında tıbbi literatür taranarak konuya ilişkin çalışmalar arandı. Derlememize toplam 80 katılımcıyla yapılan 3 araştırma dâhil edildi. Tüm katılımcılarda antipsikotik ilaç kullanımının sonucu olarak tardif diskinezi olup, P5F ve plasebo gruplarına randomize edildiler. Katılımcıların olağan antipsikotik tedavileri sürdürüldü.

Anahtar sonuçlar

Araştırmalarda, P5F alan katılımcılarda tardif diskinezide, plaseboya göre %40’tan fazla iyileşme görüldü. Tedavi grupları arasında yan etkiler benzerdi ve psikiyatrik belirtilerinde, plaseboya göre daha fazla kötüleşme olmadı.

Sağlanan kanıtlar zayıf ancak tardif diskinezi tedavisinde P5F’nin faydalı olabileceğini gösteriyor.

Kanıt kalitesi

Kanıtlar zayıf. Araştırma ve katılımcı sayısı az. Araştırmaların kalitesi düşük. Tasarımı, yürütümü ve raporlaması daha iyi araştırmalar daha iyi kanıtlar sağlayabilir.

Ben Gray, Kıdemli Hakem Araştırmacı, McPin Foundation. http://mcpin.org/.

Kaynak

Adelufosi A, Abayomi O, Ojo T. Pyridoxal 5 phosphate for neuroleptic-induced tardive dyskinesia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 4. Art. No.: CD010501. DOI: 10.1002/14651858.CD010501.pub2

Orijinal özet için: Tardif Diskinezi Tedavisinde Piridoksal

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv