Mide Kanseri Ameliyatından Sonra Dren Kullanımı

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Çıkarılabilir durumdaki mide kanserinde midenin çıkarılması (gastrektomi) tedavide primer yöntemdir. Ameliyattan sonra ameliyat alanına konan drenlerin anastomoz fistüllerinin erken tanısı ve drenajı ve karın içi apselerin önlenmesinde faydalı olabileceğine inanılır. Mide kanseri için yapılan gastrektomiden sonra rutin olarak dren yerleştirme konusunda konsensus bulunmuyor.

Derleme sorusu

Gastrektomi sonrasında rutin drenajın fayda ve zararlarını değerlendirmek için yapılmış randomize kontrollü araştırmaları (RKA) derledik. Ana sonuç ölçütü olarak 30 gün içindeki ölümler, yeniden operasyonlar, ameliyat sonrası (postop) komplikasyonlar, ameliyat süresi, postop hastanede kalış süresi ve yumuşak diyete geçiş araştırıldı.

Çalışma özellikleri

Toplam 438 katılımcıda dren kullanımını dren konmamasına karşı kıyaslayan 4 RKA derlendi.

Anahtar sonuçlar

İki grup arasında ölümler, postop komplikasyonlar ve yumuşak diyete geçişte fark kanıt bulunmadı. Sonuçlar drenlerin girişim süresini ve postop hastanede kalış süresini uzatarak zarar verdiğini ve drenle ilişkili komplikasyonlara yol açtığını, buna karşın fazladan fayda sağlamadığını gösterdi. Mide kanseri için yapılan gastrektomiden sonra rutin dren kullanımını destekleyen ikna edici kanıt bulunmadı.

Kanıt kalitesi

GRADE yaklaşımına göre toplam kanıt kalitesi ölümler ve reoperasyonlar için “çok düşük”, postop komplikasyonlar, girişim süresi ve postop hastanede kalış süresi için “düşük” bulundu. Derlememize sadece 4 RKA dâhil edildi ve derlenen tüm çalışmalarda değerlendirmek istediğimiz tüm sonuç ölçütleri raporlanmadı. Bu nedenle kaliteyi esas olarak verilerin yetersizliği sınırladı.

Kaynak

Wang Z, Chen J, Su K, Dong Z. Abdominal drainage versus no drainage post-gastrectomy for gastric cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 5. Art. No.: CD008788. DOI: 10.1002/14651858.CD008788.pub3

Orijinal özet için: Mide Kanseri Gastrektomi Ve Dren

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar