Akut Cerrahi ve Travmatik Yaralarda Hiperbarik Oksijen Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Bu derlemede HBOT’nin yara iyileşmesinde faydalı olduğunu gösteren hiçbir yüksek kaliteli araştırma bulunamadı. İki düşük kaliteli araştırma HBOT’ye eşlik eden faydalar olduğunu telkin etti. İlki, ezilme yaralanması olan hastalarda yara iyileşmesinde olumlu etki ve daha az advers sonuç olduğu gösterdi. İkincisi yanık yarası olan hastalarda kısmi kalınlıkta deri greftlerinin sağ kalımında iyileşme bildirdi. İki araştırma, ne deri greftleme ne de serbest flep cerrahisi ile ilişkili yarar olmadığını bildirdi.

HBOT’nin yara iyileşmesi üzerindeki etkilerini belirlemek için yüksek kaliteli başka araştırmalar gerekiyor.

Kaynak

Eskes A, Vermeulen H, Lucas C, Ubbink DT. Hyperbaric oxygen therapy for treating acute surgical and traumatic wounds. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 12. Art. No.: CD008059. DOI: 10.1002/14651858.CD008059.pub3

Orijinal özet için: Cerrahi Yarada HBOT

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv