Gebelikte E Vitamini Takviyesi

Cochrane derleme özeti

Konu

Kadınlara gebelik esnasında tak başına veya başka vitaminlerle kombine olarak E vitamini takviyesi vermek, pre-eklampsi insidensini ve çok erken doğan bebek sayısını azaltarak bebekler için sonuçları iyileştirir mi? Ya da zarara neden olur mu?

Bu neden önemli?

E vitamini eksikliği sağlıklı erişkinlerde nadiren görülmekle beraber, gebe kadınlar için yetersiz diyetsel E vitamini (sebze yağlarında, çerezlerde, hamur işlerinde ve bazı yapraklı yeşil sebzelerde bulunur) eksikliği pre-eklampsi gibi komplikasyonlara ve bebeğin küçük doğmasına neden olabilir. Ek olarak E vitamini eksikliği fazla demirden dolayı daha kötüleşebilir bu nedenle gebelik için optimum miktarların araştırılması önemlidir.

Ne kanıt bulduk

Bu derlemeye 21 000’den fazla kadın üzerinde yürütülmüş 21 araştırma dahil edildi. Dört araştırma analize veri sağlamadı. Genel olarak araştırmalar değişken kalitedeydi. Tek başına E vitamini takviyesi sadece üç çalışmada araştırıldı, ancak bunların hiç biri verilere katkı sağlamadı. Tüm diğer çalışmalarda C vitamini ve başka takviyeler veya ilaçlar eklendi.

Bulgular gebelik esnasında başka takviyelerle birlikte rutin E vitamini takviyesinin bebekler veya anneler için sonuçları iyileştirmediğini gösterdi. Başka ajanlarla kombine olarak verilen E vitamini takviyeleri verilen kadınlarda erken ayrılan plasenta (plasental abrupsiyon) sayısında bir azalma bulundu ve yüksek kalitede kanıt olarak değerlendirildi. Ancak bunun takviye içinde bulunan E vitamini veya diğer ajanlara bağlı olup olmadığı belirgin değildi. Bu plasenta ayrılmasına yol açan mekanizmaları inceleyen daha çok çalışma ile araştırılmalıdır.

Derlememizde gebelikte E vitamini takviyeleri ile birlikte zararlar da olabileceği bulundu, takviye yapılan kadınlarda abdominal ağrı ve fetal membranların miyadında doğum öncesi rüptürü risklerinde artış bulundu. Miyadından erken doğumdan öncesi membran rüptüründe artış bulunmadı.

Bu ne anlama gelir?

Büyük miktarda kanıt gebelik esnasında tek başına ya da kombine olarak E vitamini takviyeleri alımını desteklemiyor. Bunun nedeni gebelik esnasında başka takviyelerle kombine olarak E vitamini almanın; gebelikteki ölü doğum, bebek ölümü, erken doğum, pre-eklampsi ye da düşük doğum tartılı bebek gibi problemleri önlemede faydalı olmamasıdır. Gerçekte kadınlarda karın ağrısını artırabiliyor ve miyadında erken membran rüptürü yaşayan kadın sayısını artırıyor.

Kaynak

Rumbold A, Ota E, Hori H, Miyazaki C, Crowther CA. Vitamin E supplementation in pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD004069. DOI: 10.1002/14651858.CD004069.pub3

Orijinal özet için: Gebelikte E Vit

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv