Allerjik Olmayan Rinitte Kapsayisin

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Burun içine uygulanan kapsayisin allerjik olmayan rinit tedavisinde tedavi yapılmamasına, plaseboya ya da başka topikal veya sistemik tedaviye kıyasla etkili mi?

Arka plan

Rinit burun iltihabıdır. Genel popülasyonun %30 – 40’ını etkiler. Çeşitli formları vardır: rinosinüzit (ya da basitçe sinüzit), allerjik rinit ve non allerjik rinit. Non allerjik rinit sinüziti olmayan ve allerji testleri negatif olan hastalarda teşhis edilir. Belirtileri arasında burunda konjesyon, burunda nefes almayı güçleştiren tıkanma hissi, temiz burun akıntısı, hapşırma ve kaşıntıdır. Birkaç alt tipi var: Kimyasallara maruziyetten kaynaklanan mesleki, sigara içmeye bağlı, yeme içmeyle ilişkili, hormonal, gebeliğe bağlı, yaşlılığa bağlı, ilaçla indüklenen ve lokal allerjiye bağlı. Non allerjik rinitin en sık rastlanan alt tipi ‘idiyopatik’ ya da ‘vazomotor’ rinit olup burun işlevini idare eden sinir sisteminin dengesizliğinden kaynaklanır. Bu alt tiplerin çoğunun mekanizmaları hala bilinmiyor. Non allerjik rinitli hastaların %25 – 50’sini etkiler, yani oldukça sık görülür.

Kapsayisin çili biberinin aktif maddesidir. İlaç özellikleri var ve tıpta başka amaçlarla, örneğin sinir ağrılarında, sedef hastalığında kullanılıyor. Burun içi kapsayisin kullanımının yan etkileri arasında iritasyon, yanma, hapşırma ve öksürük bulunur ancak bilinen uzun vadeli yan etkileri yok. Genellikle aynı gün içinde verilen kısa süreli tedaviler şeklinde uygulanır. C-sensör liflerde TRPV reseptör ekspresyonunu azaltarak iş görür. TRPV ağrı, soğuk, sıcak, tat, basınç ve görme hissiyle ilgili özel iyon kanallarını temsil eder. Bu hislerin bazılarının iletimine C lifleri yardım eder. Kapsayisinin bu mekanizmalara etkileri ve klinik kullanımı hakkında süren araştırmalar var.

Çalışma özellikleri

İdiyopatik non-allerjik rinitli toplam 302 hastayla yapılan 4 araştırmayı derledik. Derlenen tüm çalışmalarda hastalar, 16 – 65 yaş arasında, orta şiddette idiyopatik non-allerjik rinitli olarak tanımlandı. Çalışmalarda izlem süreleri tedavi sonrası 4 ile 38 hafta arasındaydı.

Anahtar sonuçlar

Tek tek çalışmalarda non allerjik rintli hastalar kapsayisinle tedavi edildiğinde burunun genel işlevinin plaseboya kıyasla iyileştiği raporlandı. Kapsayisin olağan tipte başka bir burun ilacı olan budosenidden de daha iyi işe yarar görünüyor. Kapsayisin tedavisiyle ilgili en iyi bilgimiz, günde 5 defa verilmesi ve her pufta en az 4 mcg dozlar kullanımını destekliyor. Sonuçları birleştirerek kombine edemedik. Derlenen çalışmalarda yan etkiler hakkında bir karar çıkarmamıza izin vermeye yeterli bilgi bulunmadı. Yaşam kalitesi ölçütleri, tedavi terkleri, endoskopik skorlar, konka ya da mukoza büyüklüğü ve tedavi maliyeti gibi başka sonuç ölçütlerini de değerlendirmek istedik ancak derlenen çalışmalarda hiçbiri raporlanmadı.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesinin genel olarak düşükle orta arası olduğu yargısına vardık. Kanıtlar 2015 Haziranına kadar güncel.

Kararlar

Non allerjik rinitte birçok başka seçenek tedavinin iyi işe yaramadığı göz önüne alındığında kapsayisin hekim gözlemi altında denenebilecek makul bir seçenek oluşturuyor.

Kaynak

Gevorgyan A, Segboer C, Gorissen R, van Drunen CM, Fokkens W. Capsaicin for non-allergic rhinitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 7. Art. No.: CD010591. DOI: 10.1002/14651858.CD010591.pub2

Orijinal özet için: Allerjik Olmayan Rinitte Kapsayisin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv