Post Trombotik Sendrom Tedavisinde Rutosidler

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Bacak venlerinde kan pıhtılaşması sık görülen bir problemdir ve derin ven trombozu (DVT) adını alır. DVT’li üç hastadan birinde post trombotik sendrom (PTS) denen komplikasyon gelişir. Bu sendromda tutulan bacakta şişme ağrı, kramplar, yanma ya da karıncalanma ve kaşıntı devam eder. Ciltte pigmentasyon artışına bağlı koyulaşma ve varisler, kızarma ve ciltte iritasyon da görülebilir. Güncel tedavi kompresyon çorapları giymektir. Ancak hataların çoğunun çorapları rahatsız edici bulduğu ve problemin önüne geçmek için ağızdan ilaç almayı tercih ettikleri bilinir. Rutosidler, kronik venöz yetmezlik gibi bacakları etkileyen diğer durumlarda görülen şişme ve cilt değişimlerini önlediği gösterilmiş bitkisel ilaçlardır.

Çalışma özellikleri ve anahtar sonuçlar

Bu derleme rutosidlerin PTS tedavisinde etkili olup olmadığını görmek için mevcut literatürü değerlendirmeyi amaçlıyor. Tedavinin yan etkileri olup olmadığı da araştırıldı. Mevcut tüm veri tabanları DVT sonrası PTS’nin tedavisinde rutosidlerin kullanımı ile ilgili araştırmalar için 2015 Eylülüne kadar tarandı. İki yazarımız araştırmaları önceden belirlenen kriterlere uygun olarak değerlendirdi ve sonuçları çıkardı. Toplam 233 katılımcıyla yürütülen 3 araştırma kriterlere uygun bulundu ve derlemeye alındı.

Çalışmalarda rutosid plaseboya, basınç çoraplarına veya bunlara eklenerek kendisine ve bir alternatif venoaktif tedaviyle (hidrosmina) karşı kıyaslandı. Derlenen çalışmalarda günde 900 – 2000 mg arası değişik rutosid dozları kullanıldı. Bu araştırmalarda rutosidlerle yapılan tedavinin PTS belirti ve bulgularını iyileştirdiğine dair net kanıt olmadığını bulduk. Bir çalışmada rutosid alan hastalarda plasebo alanlardan fazla yan etki görüldü ancak istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Derlenen çalışmaların hiçbirinde bacak ülserasyonu raporlanmadı.

Rutosidle tedavi edilen grupta PTS iyileşmesi için plaseboya karşı %29 ihtimal bulundu ve kompresyon çoraplarıyla kıyaslamada rutosidle tedavi edilen grupta PTS iyileşme oranları daha düşük bulundu. Ancak bunlar istatistiksel olarak anlamlı değildi.

Alternatif venoaktif ilaçla kıyaslandığında da rutosidle tedavi grubunda PTS iyileşme oranları düşük bulundu. Rutoside kıyasla plaseboya ya da tedavi yapılmamasıyla daha fazla PTS kötüleşmesi görüldü ancak bu da istatistiksel anlamlı değildi.

Kompresyon çoraplarına kıyasla rutosidlerle PTS kötüleşme ihtmali yüksekt, ve bu da anlamlı değildi.

Kanıt kalitesi

Esas olarak hem araştırmacı hem da katılımcı körlemesi olmaması nedeniyle GRADE yaklaşımıyla genel kanıt kalitesi düşük ya da çok düşüktü. Derleme bulgularına sadece üç küçük çalışmadan katkı sağlanması kanıt kalitesini daha da kısıtladı. PTS belirtilerini değerlendirmek için subjektif bir skorlama sistemi kullanıldığından değerlendiricilerin müdahaleye körlenmiş olması önemliydi.

Kaynak

Morling JR, Yeoh S, Kolbach DN. Rutosides for treatment of post-thrombotic syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD005625. DOI: 10.1002/14651858.CD005625.pub3

Orijinal özet için: Post Trombotik Rutosid

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv