Topikal Yara Tedavisinde Bal


Foto: Johan J.Ingles-Le Nobel

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Bal, bal arısı Apis melifera tarafından toplanmış ve modifiye edilmiş nektardan türeyen kıvamlı, süper doymuş bir şeker solüsyonudur. Antik zamanlardan beri yara bakımında ilaç olarak kullanılmıştır. Hayvan çalışmaları ve bazı araştırmalardan sağlanan kanıtlar balın yara iyileşmesini hızlandırabileceğini düşündürdü.

Amaçlar

Bu derleme, akut (örneğin yanık, laserasyon) ve/veya kronik (örneğin venöz ülserler) yaraların iyileşmesinde balın alternatif yara pansumanlarına ve topikal tedavilere kıyasla etkilerini değerlendirmeyi amaçlıyor.

Araştırma stratejisi

Derlemenin bu güncellemesi için Cochrane Yara Grubu Uzmanlık Kayıtları (15 Ekim 2014); The Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) (Cochrane Kütüphanesi 2014, Sayı 9); Ovid MEDLINE (1946 - Ekim 2014 1. haftası); Ovid MEDLINE (Süren ve diğer indekse girmemiş sitasyonlar 2014); Ovid EMBASE (1974 – 13 Ekim2014); ve EBSCO CINAHL (1982 – 15 Ekim 2014) araştırıldı.

Seçim kriterleri

Herhangi bir çeşit akut veya kronik yara için tedavi olarak balı değerlendiren randomize ve yarı randomize araştırmalar arandı. Kaynak, yayın tarihi ve dil açısından kısıtlama yapılmadı. Primer sonuç kriteri yara iyileşmesi olarak seçildi.

Bilgi toplama ve analiz

Seçilen araştırmalardaki bilgiler bilgi çıkarma formu kullanan bir yazar tarafından çıkarıldı, bir başka yazar tarafından bağımsız olarak onaylandı. Tüm bilgiler sonradan iki başka yazar tarafından kontrol edildi.

Ana sonuçlar

Seçilebilecek 26 araştırma (toplam 3011 katılımcı) belirledik.

Üç çalışmada balın akut küçük yaralanmalarda etkisi değerlendirildi.

11 araştırmada bal yanıklarda değerlendirildi.

10 araştırmada, ikisi venöz bacak ülserleri, ikisi diyabetik ayak ülserleri ve tek tek başka araştırmalarda enfekte postoperatif yaralar, basınç ülserleri, deri Layşmanyazı ve Fournier gangreni olmak üzere farklı kronik yaralarda etki incelendi.

İki çalışmada akut ve kronik yaralı karışık popülasyonlarda çalışıldı.

Kanıt kalitesi farklı kıyaslamalar ve sonuç beklentileri arasında değişkenlik gösterdi. Kanıt kalitesini genellikle kayırma hatası riski, kesinlik eksikliği ve birkaç vakada tutarsızlık açısından düşük değerlendirdik.

Bal pansumanının kısmi kalınlıkta yanıkları konvansiyonel pansumanlardan daha hızlı iyileştirdiğine dair yüksek kalitede kanıt var (2 araştırma, n=992) (Ağırlıklı Ortalama Fark AOF -4.68 gün, %95 GA -5.09 ile -4.28 arası) ancak ters olaylar (çok düşük kaliteli kanıt) veya enfeksiyon oranları arasında fark olup olmadığı belirsiz (düşük kaliteli kanıt).

Balla tedavi edilen yanıkların gümüş sülfodiyazinle (SSD) tedavi edilenlerden daha çabuk iyileştiğine dair çok düşük kalitede kanıt (4 araştırma, n=332) (AOF -5.12 gün, 95%GA -9.51 ile -0.73 arası) ve 6 araştırmadan da (n=462) balla SSD’ye kıyasla 6 hafta içinde genel iyileşme riskinde fark olmadığına (RR 1.00, 95% GA 0.98 – 1.02 arası) ancak balla SSD’ye kıyasla genel ters etki riskinde azalma olduğuna dair yüksek kalitede kanıt var.

Parsiyel ve tam kalınlıkta yanıklarda erken eksizyon ve parsiyel greftlemenin, balla tedavi etmek ve gerekirse greftlemeye karşı daha hızlı iyileştirdiğine dair düşük kalitede kanıt var (1 araştırma, n=50) (AOF 13.6 gün, 95%GA 9.82 – 17.38 arası).

Balın akut ve kronik yaralardan oluşan karışık bir popülasyonu SSD’den veya şeker pansumanından daha çabuk iyileştirdiğine dair düşük kalitede kanıt var (2 araştırma, farklı kıyaslamalar, n=140)

Bal enfekte post-operatif yaraları antiseptik banyolar ve gazla kapatmadan daha hızlı iyileştirdi ve birlikte ters olaylar daha az görüldü (1 araştırma, n=50, orta kalitede kanıt, iyileşmede RR 1.69, 95%GA 1.10 – 2.61 arası).

Bal baskı ülserlerini salin banyolarından daha hızlı iyileştirdi (1 araştırma, n= 40, çok düşük kaliteli kanıt, RR 1.41, 95%GA 1.05 -1.90 arası),

Bal Fournier gangrenlerini Eusol banyosundan daha hızlı iyileştirdi (1 araştırma, n=30, çok düşük kaliteli kanıt, AOF -8.00 gün, 95%GA -6.08 ile -9.92 gün).

Balın venöz ülser ülserler (2 araştırma, n= 476, düşük kalite kanıt); akut minör yaralar (3 araştırma, n=213, çok düşük kalitede kanıt); diyabet,ik ayak ülserleri (2 araştırma, n=93, düşük kalitede kanıt); Layşmanyaz (1 araştırma, n=100, düşük kalite kanıt); ve karışık kronik yaralarda (2 araştırma, n=150, düşük kalite kanıt) karşılaştırılan farklı yöntemlere kıyasla etkisi belirsiz bulundu.

Kaynak

Jull AB, Cullum N, Dumville JC, Westby MJ, Deshpande S, Walker N. Honey as a topical treatment for wounds. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 3. Art. No.: CD005083. DOI: 10.1002/14651858.CD005083.pub4.

Orijinal özet için: Bal ve Yaralar

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv