Epilepside Ek Tedavi Olarak Sultiyam

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Epilepsi tekrarlayan nöbetlerle seyreden bir nörolojik hastalık. Hastaların çoğu konvansiyonel epilepsi ilaçlarına iyi cevap verir ancak %30 kadarında nöbetler sürer.

Sultiyam bazı Avrupa ülkelerinde ve İsrailde yaygın olarak kullanılan bir epilepsi ilacı olup bazen tedaviye cevap vermeyen hastalarda ek tedavi olarak kullanılıyor.

Araştırma

Tedaviye cevap vermeyen hastalarda, kullanılan ilaçlara eklenen sultiyamın ne fayda sağladığını araştırdık.

Tıbbi literatürde 11 Ağustos 2015 tarihine kadar ve ek tedavi olarak sultiyamı, ek tedavi olarak plasebo ya da başka ilaçlara karşı kıyaslayan randomize kontrollü çalışmalar arandı.

Bulgular

2 – 15 aylar arasında 37 bebek veya küçük çocuk katılımcıyla yapılan 1 RKA bulundu. Tüm katılımcılarda bir tip epilepsi olan West sendromu vardı. Tüp katılımcılara sultiyam ya da plasebo başlanmadan üç gün önce antiepileptik ilaç piridoksin başlandı. Katılımcılardan ek tedavinin içeriği gizlendi. Araştırma 9 gün sürdürüldü.

Bu tek araştırma piridoksine cevap vermeyen West sendromlu hastalarda sultiyamın nöbetleri durdurabildiğini gösterdi ancak araştırmada katılımcı sayısının düşüklüğü ve kısa izlem süresi bunun güvenilir bir etki olduğuna duyulan güveni azaltıyor.

Sultiyamın West sendromunda ve başka tip epilepsilerde ek tedavi olarak ne kadar faydalı olduğu hakkında anlamlı kararlar çıkarılabilmesi ve istenmeyen veya zararlı bir etkisi olup olmadığını göstermek için daha fazla RK araştırma gerekiyor.

Kaynak

Milburn-McNulty P, Powell G, Sills GJ, Marson AG. Sulthiame add-on therapy for epilepsy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 10. Art. No.: CD009472. DOI: 10.1002/14651858.CD009472.pub3

Orijinal özet için: Epilepsi, West, Sultiyam

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar