Kanal Dolgulu Dişlerin Restorasyonunda Konvansiyonel Dolguya Karşı Tek Kuron


Foto: Kordite / Flickr / Detay

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derleme (2012 yılında yayınlanan çalışmanın güncellemesi) kökü dolgulu (post ve kor ile ya da olmadan) dişlerin restorasyonunda, indirek restorasyonların (olağan kuronlar, inley veya onley) dişe doğrudan konvansiyonel dolgu koymaya kıyasla etkisinde fark olup olmadığını değerlendirmek için yürütüldü.

Arka plan

Kök kanalının doldurulması oldukça rutin bir dental prosedür olup, bu tedavide dişin hasarlı ya da ölü siniri çıkarılır ve yerine bir kanal dolgusu yerleştirilir. Ancak bunlar sağlıklı dişten daya zayıf olduğu için kanalı dolgulu dişin restorasyonu oldukça zor olabilir. Diş hekimi kuron (restorasyon dışarıda yapılır ve dişe çementle yerleştirilir) ya da konvansiyonel dolgu (amalgam veya kompozit/plastik reçine ile doğrudan doldurma) kullanabilir. Kuronlar kökü dolgulu dişi kaplayarak korumaya yardımcı olabilmekle beraber konvansiyonel dolgularda zaman, maliyet ve dişin kesilmesi gibi gereksinimler azdır.

Çalışma özelikleri

Tıbbi literatürü 2015 26 Martına kadar araştırdık. Bu derlemeye 117 katılımcılı (117 premolar) bir tek araştırma dahil edildi. Katılımcıların karbon fiber post yerleştirilmiş dişleri metal kurona kaynatılmış porselen veya rutin beyaz dolgu ile restore edildi. Çalışma kısa süreliydi (üç yıl), nispeten az sayıda katılımcı alındı ve çalışmadan düşen hastalara ait sonuçların eksik olması nedeniyle kayırma hatası riski yüksek olarak değerlendirildi.

Ana sonuçlar

Tek çalışmadan sağlanan kanıtlarda üç yılın sonunda kanal dolgulu 117 premolar dişin hiçbirinde yıkıcı bir başarısızlık (i.e. dişin tamir edilemez hale gelmesi) olmadığı kararına varıldı, ancak 3. yıl sonundaki final değerlendirmeye sadece 104 diş dahil edilebildi. Çalışmada yıkıcı olmayan başarısızlık riskinde tedaviler arasında fark olmadığı kararına varıldı. İkincil sonuç beklentilerinden herhangi birisi için kullanılabilir kanıt bulunamadı: Hasta tatmini, yaşam kalitesi, çürüme insidensi veya nüksü, periodontal sağlık durumu ve maliyet.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesi çok düşüktü. Kayırma hatası riski yüksek sadece bir tek çalışma olduğu için, tek kuronların rutin dolgudan daha iyi olduğunu tayin edebilecek güvenilir kanıtlar yeterli değildir. İlerideki araştırmalar, klinisyenlere hastalarının kişisel durumları ve tercihini de göz önüne alarak en uygun tedaviye karar vermede yardımcı olacak daha güvenilir bilgiler sağlamayı amaçlamalıdır.

Kaynak

Sequeira-Byron P, Fedorowicz Z, Carter B, Nasser M, Alrowaili EF. Single crowns versus conventional fillings for the restoration of root-filled teeth. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD009109. DOI: 10.1002/14651858.CD009109.pub3.

Orijinal özet için: Tek Kuron Kaplama

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv