Akut Miyokart Enfarktüsünde Danshen

Cochrane Derleme Özeti

Bir bitki ilacı olan Danshen, Çin’de akut miyokard enfarktüsü (AMI) tedavisinde olağan batılı tedavi formlarına ek şeklinde yaygın olarak kullanılır. Ancak kullanımını destekleyen kuvvetli kanıtlar bulunmuyor ve hakkında az sayıda titiz çalışma yapıldı. Bu ilacın AMI tedavisindeki rolüne dair yeterli kanıt sağlamak için iyi dizayn edilmiş ve yürütülmüş RK araştırmalar gerekiyor.

Yazarların kararı

Danshen preparatlarının kullanımını desteklemek için, etkileri hakkında bir yargıya vardıracak kanıtlar çok zayıf. RK araştırmalardan sağlanan kanıtlar yetersiz ve düşük kalitede. Bazı ters etkiler bildirilmiş olmakla beraber Danshen preparatlarının güvenliği ispatlanmamış. Danshen preparatlarının klinik kullanımını desteklemek için yüksek kaliteli çalışmalardan sağlanan daha fazla kanıt gerekiyor.

Kaynak

Wu T, Ni J, Wei J. Danshen (Chinese medicinal herb) preparations for acute myocardial infarction. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 2. Art. No.: CD004465. DOI: 10.1002/14651858.CD004465.pub2

Orijinal özet için: Kalp İçin Danshen

Son Paylaşımlar
Arşiv