Epilepside Subpial Transseksiyon

Cochrane derleme özeti

Epilepsili hastaların %30 unda, birkaç antiepileptik ilaç almalarında rağmen nöbetler devem eder. Bu hastalar refrakter ya da kontrol edilemeyen epilepsili olarak görülür. Kontrol edilemeyen epilepsi çocuklarda entellektüel işlevleri ve sosyal durumu doğrudan etkiler. Ciddi derecede bir morbidite ve mortaliteye neden olur, hastanın yaşam kalitesini etkiler. Refrakter epilepsili bazı hastalar ameliyattan fayda görür. Çoklu supbial trensseksiyonda (ÇST) epileptik odağın bağlantıları, çıkarılmadan kısmen kesilir. ÇST tıbbi tedaviye dirençli ve nörolojik defisit riskinin yüksek olması nedeniyle epileptojenik odağı çıkarılamayan hastalarda uygulanabilen bir ameliyattır.

Bu derlemede refrakter epilepsili hastalarda çoklu subpial transseksiyonun faydaları ve ters etkilerini değerlendirmeyi hedefledik. Subpial transseksiyonu antiepileptik ilaç tedavisine ya da başka tipte ameliyata karşı kıyaslayan randomize kontrollü araştırma bulamadık. Bu nedenle subpial transseksiyonun faydaları ve ters etkilerinin değerlendirilmesi için kanıtlar yetersiz ve araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Krishnaiah B, Ramaratnam S, Ranganathan L. Subpial transection surgery for epilepsy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 12. Art. No.: CD008153. DOI: 10.1002/14651858.CD008153.pub3

Orijinal özet için: Epilepsi Ameliyatı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv