Hematolojik Kanserleri Olan Hastalarda Meditasyon

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Kemik iliği, lenfatik dokular ve kandan çıkan kanserleri hematolojik maliniteler (habis) olarak kabul edilir. Hematolojik kanserlerin en sık görülen tipleri lenfoma, lösemi ve miyeloma olup bunlara miyelosdisplastik veya myeloproliferatif hastalıklar da eklenebilir. Bu hastalıkların her birinin alt tipleri de var. Kanserine tip ve şiddetine bağlı olarak çeşitli tedavi seçenekleri kullanılıyor. En sık kullanılan tedaviler kemoterapi, radyoterapi ya da bunların kombinasyonudur. Bazı vakalarda kök hücre nakli (agresif kemoterapiden sonra ya hastanın kendi kemik iliği hücrelerinden ya da başkasından alınıp nakledilen) önerilir. Hematolojik kanserlerden yakınan hastalarda ciddi belirtiler olabilir ve tedaviler de çoğu zaman şiddetli ve zorlayıcı yan etkilere neden olur.

Kanserle yaşamak ve agresif tedavilere maruz kalmak sıklıkla, yorgunluk, anksiyete ve depresyon gibi fiziksel ya da ruhsal sağlık problemlerine yol açar. Tedavi bittikten sonra dahi hastalık bazı hastaları etkilemeye devam eder ve hastalıkla başa çıkabilmeleri için alternatif tedavi seçenekleri ararlar.

Meditasyon

Meditasyonun kaynağı eski doğu geleneklerine dayanır, birçok değişik kültürde binlerce yıldır kullanıldı. Meditasyon uygulaması çeşitli postürler ve yollarla yapılabiliyor. Örneğin kişi nefes alma ve vermeye, bir nesneye, bir ya da bir çift kelimeyi (mantra) tekrar etmeye odaklanır. Bazı meditasyon türleri ruhsal inanışlara dayanır. Meditasyon uygulaması kullanılan bir tedaviye “farkındalık temelli bilişsel tedavi” denir ve kanser hastalarında zorlanma, yaşam kalitesi ve anksiyetede iyileşmeler gösterdi. Ancak bu uygulamanın hematoloji hastalarında yaşamı nasıl etkileyip iyileştirdiği sistematik olarak değerlendirilmedi.

Amaçlar

Hematolojik habis hastalığı olan erişkinlerde meditasyon uygulamasının etkilerini araştırdık. Önemli sonuç ölçütleri olarak yaşam kalitesi, genel sürvi, depresyon, yorgunluk, anksiyete, uyku kalitesi ve ters olaylar seçildi. Meditasyonun etkilerini yeni tanı konan akut lösemi hastalarında standart bakıma ek olarak, sadece standart bakıma kıyasla gözden geçirdik.

Bulgular

Derlemeye 91 erişkin katılımcıyla yapılmış ve sadece 42’si analiz edilmiş 1 randomize kontrollü araştırma alındı. Araştırmada yeni akut lenfatik ya da myeloid lösemi tanısı konmuş hastalara, yatıştan taburculuğa kadar 1’er saatlik 5 seans meditasyon yapıldı. Katılımcıların yaş bilgisi raporlanmadı. Tümü de başlangıç indüksiyon kemoterapisi için yatırılmış hastalardı. Yayının özetinde sayı verilmediği için sonuçların daha ayrıntılı açılanması mümkün olmadı.

Meditasyon yapan hastalar daha iyi bir fiziksel sağlık bildirdiler ve depresyon düzeyleri düşürülebildi.

Kanıt kalitesi

Önceden belirlediğimiz sonuç ölçütlerinin çoğu raporlanmadı. Yüksek kayırma hatası riski (91 hastadan sadece 42’si değerlendirilebildi) ve sonuçların çok tutarsız olması nedeniyle yaşam kalitesi ve depresyonla ilgili kanıtların kalitesinin çok düşük olduğu yargısına vardık.

Karar

Hematolojik habis hastalığı olanlarda meditasyon uygulamasının etkinliğini belirlemek için erişilebilen yeterli veri bulunmuyor; böylece bu durumlarda meditasyonun rolü belirsiz kalıyor. Hematoloji hastalarında meditasyonun muhtemel pozitif etkilerini doğrulamak için daha büyük ve daha çok randomize kontrollü araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kanıtlar 2015 Ağustosuna kadar güncel.

Kaynak

Salhofer I, Will A, Monsef I, Skoetz N. Meditation for adults with haematological malignancies. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD011157. DOI: 10.1002/14651858.CD011157.pub2

Orijinal özet için: Kan Kanserleri Meditasyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv