Primer Raynaud Fenomeninde Kalsiyum Kanal Blokerleri

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Raynaud fenomeni el ve ayak parmaklarındaki damarların daralarak kan akımını azaltması sonucu ağrı ve renk değişikliğine neden olmasıdır. Bu durum genellikle soğuğa ya da duygusal strese cevap olarak ortaya çıkar. Az sayıda olguda Raynaud fenomeninde altta yatan bir hastalık vardır ancak çoğu idiyopatiktir (nedeni bilinmeyen ya da primer). Primer Raynaud fenomeni özellikle kadınlarda çok yaygındır, Birleşik Krallıkta yapılan bir çalışma nüfusun %15’inden fazlasını etkilediğini gösterdi. Konservatif önlemlere (ılık tutmak gibi) cevap vermeyen primer Raynaud fenomenli hastaların ilaçla tedavisinde kalsiyum kanal blokerleri (KKB) birinci seçenektir. KKB’ler belli kas hücrelerin kalsiyum girişini önler ve primer Raynaud fenomeninde en sık yazılan ilaçlardır.

Çalışma özellikleri ve anahtar sonuçlar

Bu derlemeye toplam 296 katılımcıyla yapılan 7 randomize kontrollü araştırma dâhil edildi. Tüm çalışmalarda kayırma hatası riski düşük ya da belirsiz olarak sınıflansa da örnekleri küçüktü ve sonuç raporlama belirsizdi.

KKB olarak nifedipin ve nikardipin çalışıldı. 6 araştırmada plaseboyla, bir araştırmada da plasebo ve bir başka ilaçla kıyaslama yayınlandı.

Oral kalsiyum kanal blokerleriyle tedavi, primer Raynaud fenomeninde minimal derecede etkili bulundu; atak sıklığını kişi başına haftada 1.7 atak kadar azalttı.

Bir araştırma atakların süresi hakkında bilgi sağladı ve KKB ve plasebo grupları arasında fark olmadığını bildirdi.

2 araştırmada oral KKB’lerin hastalık şiddet skorlarına etkisi olmadığı raporlandı.

Sadece 2 araştırmada spesifik olarak hasta tercihi skorları raporlandı ve birinde gruplar arasında fark bulundu, katılımcılar plasboya kıyasla nifedipini tercih etti.

5 araştırmada parmakta kan akımının ölçümü gibi fizyolojik ölçümler yapıldı ancak yöntemler çok farklı olduğundan verileri kombine edemedik. Hiç bir araştırmada KKB ile plasebo arasında fark görülmedi.

KKB tedavisiyle birlikte baş ağrısı, ateş basması ve ayak bileğinde şişme gibi bir seri ters olay görüldü.

Kanıt kalitesi

Çalışmalardaki katılımcı sayısının azlığı ve kullanılan sonuç ölçütlerinin getirdiği kısıtlamalar bu derlemenin sonuçlarını da kısıtlıyor. Derlememiz, primer Raynaud fenomeni tedavisinde oral KKB’lerin, atak sıklığında azalmayla ölçülen minimal bir etkisi olduğuna dair orta kalitede ve hastalığın şiddetine önemsiz bir etkisi olduğuna dair yüksek kalitede kanıtlar gösteriyor. Atak süresi ve hasta tercihi konusunda, bu ölçütlerle ilgili sağlanan kanıtların çok düşük ve düşük kalitede olması nedeniyle yorum yapamıyoruz.

Kaynak

Ennis H, Hughes M, Anderson ME, Wilkinson J, Herrick AL. Calcium channel blockers for primary Raynaud's phenomenon. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD002069. DOI: 10.1002/14651858.CD002069.pub5

Orijinal özet için: Raynaud İçin KKB Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv