Kanser Tedavisinde G. Lucidum


Foto: Jason Hollinger

Cochrane derleme özeti

Kanser tanısı konan hasta sayısı her yıl artıyor. Bazı popülasyonlarda belli tümörler büyük ölüm nedenleri arasına girdi. Kanser tanısı konan hastalar hastalıkla savaşmak, belirtileri tedavi etmek ve radyo/kemoterapinin yan etkileriyle başa çıkmak için yapabilecekleri her şeyi yapmak istiyor. Birçoğu da tamamlayıcı alternatif tıbba dönmüş durumda. Ganoderma lucidum (reyşi mantarı) ekstresi geleneksel Çin tıbbı şifacıları tarafından bu amaçla yaygın olarak kullanılıyor. Genellikle kanser tedavisinde bağışıklık sistemini destekleyen takviye olarak tavsiye ediliyor. G. Lucidum’la ilgili son laboratuar araştırmaları ve klinik öncesi araştırmalar antitümör aktivitesinde umut verici sonuçlar gösterdi. Ancak etkinliğine dair klinik kanıtlar nadir ve hastalara toplu bilgi sağlamak için bir sistematik derleme gerekiyor.

Araştırmamızda 5 araştırma belirlendi ve derlendi, toplam 373 katılımcı bilgileri analiz edildi. Çalışmaların verileri toplanarak meta analize alındı. Sonuçlara göre, antikanser tedavilerinde G. lucidum ekstresi olan hastalarda olmayanlara kıyasla kemoterapi ya da radyoterapiye cevap verme ihtimalinin 1.27 kat fazla olduğu bulundu.

Ancak veriler ekstrenin tek başına kullanıldığında tümör küçülmesine anlamlı bir etki gösteremedi.

G. lucidum bunun yanında, CD3, CD4 ve CD8 lenfosit yüzdelerini ciddi derecede artırarak konak bağışıklık işlevini uyarabildi. Ancak tümör hücrelerine karşı bir kendini koruma göstergesi olarak gösterilen doğal öldürücü (natural killer-NK) hücre aktivitesi marjinal derecede arttı. Tedaviden sonra G. lucidum grubunda kontrole göre nispeten daha iyi bir yaşam kalitesi olduğu bulundu. G. lucidum tedavisiyle birlikte bulantı ve uykusuzluk gibi birkaç küçük yan etki olgusu bildirildi.

Bu sistematik derlemenin sonuçlarının kısıtlamaları var. İlkin derlenen çalışmaların çoğu küçük ve metodolojik kaliteleri hakkında endişeler var. İkincisi araştırmalara alınan tüm katılımcılar Çin popülasyonundan. Bunlar bir araya gelinde sonuçların sağlamlığı ve uygulanabilirliğini çok etkiliyor.

Kaynak

Jin X, Ruiz Beguerie J, Sze D, Chan GCF. (Reishi mushroom) for cancer treatment. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD007731. DOI: 10.1002/14651858.CD007731.pub3

Orijinal özet için: Kanser Ve Ganoderma Lucidum Ekstresi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar