Polikistik Over Sendromunda Akupunktur

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Polikistik over sendromu (PKOS) olan kadınlarda ovülasyon bozukluğunun tedavisinde akupunkturun etkinlik ve güvenliği nedir?

Arka plan

PKOS’lu kadınların yumurtalıklarında küçük kistler oluşur. Klinik belirti olarak adet kanamaları seyrek ya da çok hafif olur, gebelik olmaz ve aşırı kıllanma görülür. Batı tıbbında standart güncel tedavi ilaçlar, ameliyat ve yaşam tarzı değişiklikleridir. Akupunkturun çeşitli hormonların seviyesini ve bundan dolayı yumurtlamayı etkileyebileceğine dair kanıtlar var. Akupunktur cildin belli yerlerine ince iğneler sokularak yapılan bir Çin tedavisidir. PKOS’ta akupunkturla ilgili çeşitli randomize olmayan çalışmalar düşük yan etki oranları olduğunu, çoğul gebelik riskinin artmadığını ve tedavinin nispeten ucuz olduğunu gösterdi. Ancak bu kararların non-randomize kontrollü çalışmaların bulgularına dayandığı ve bu maksatla akupunktur kullanımının etkinliğine güvenilir olarak destek veremeyeceğinin vurgulanması gerekir.

Çalışma özellikleri

Tıbbi veri tabanlarında seyrek yumurtlayan ya da hiç yumurtlama olmayan PKOS’lu kadınlarda akupunktur tedavisiyle ilgili randomize kontrollü araştırmaları taradık. Akupunktur; sahte akupunktura, tedavi yapılmamasına, yaşam tarzı değişikliklerine ve konvansiyonel tedaviye (örneğin klomifen) karşı kıyaslandı.

Derlemeye 413 kadınla yürütülen 5 araştırma dâhil ettik. Çalışmaların ikisinde gerçek akupunktur sahtesine karşı, birinde klomifene karşı birinde relaksasyon tedavisine karşı ve birinde de elektro-akupunktur fiziksel egzersize karşı kıyaslandı. Çalışmaların dördünde, değerlendirilen alanların en az birinde kayırma hatası riski yüksek olup gerçek etkinin olduğundan yüksek hesaplanma ihtimali var. Kanıtlar 2015 Ekimine kadar günceldir.

Anahtar sonuçlar

Ana sonuç ölçütlerimiz canlı doğum oranı ve ovülasyon olarak seçildi. İkincil ölçütlerimiz klinik gebelik ve yan etkilerdi.

Çalışmaların hiç birinde canlı doğum oranı raporlanmadı. Üç küçük çalışmada ovülasyon bildirildi. Biri ovülasyon oranını tam olarak raporlamadı. 84 katılımcılı bir çalışmada gerçek ve sahte akupunktur arasında ovülasyon oranında fark kanıtı olmadığı bildirildi. Ancak 28 kadınla yürütülen bir çalışma gerçek akupunkturla birlikte relaksasyona kıyasla daha yüksek yumurtlama frekansı olabileceğine dair düşük kalitede kanıt sağladı.

Diğer iki çalışma akupunktur ve elektro-akupunkturla birlikte adet frekansının yeniden kazanılma oranını daha yüksek olabileceğini bildirdi.

Gebelik oranlarında gerçek ve sahte akupunktur arasında fark kanıtı bulunmuyor.

Kıyaslanan grupların herhangi ikisi arasında yan etki oranlarında fark kanıtı yok ancak sağlam bir karara varabilmek için çok az veri mevcut. Kanıtlar çok düşük kalitede ve ana kısıtlamalar olarak önemli klinik sonuçların raporlanamaması, etki dağılım alanını geniş olmasına bağlı belirsizlik ve olay sayısının düşük olmasıdır. Ayrıca çalışma metotları da yetersiz raporlandı.

Halen polikistik over sendromunda (PKOS) olan kadınlarda ovülasyon bozukluğunun tedavisinde akupunktur kullanımını desteklemek için yetersiz kanıt bulunuyor.

Kanıt kalitesi

Kanıtlar düşük kalitede ve ana kısıtlamalar olarak önemli klinik sonuçların raporlanmaması ve ciddi belirsizlik bulunuyor

Kaynak

Lim C, Ng RWC, Xu K, Cheng N, Xue CCL, Liu J, Chen N. Acupuncture for polycystic ovarian syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 5. Art. No.: CD007689. DOI: 10.1002/14651858.CD007689.pub3

Orijinal özet için: PKOS İçin Akupunktur

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv