Atorvastatinin Kolesterola Etkisi


Foto: Rookuzz.. / Flickr

Cochrane derleme özeti

Bu derleme 2012 yılında yayınlanan (Adams 2012) derlemenin ilk güncellemesidir. Atorvastatin dünyada en sık reçetelenen ilaçlardan birisi ve en yaygın olarak reçete edilen statindir. Bir HMG-CoA redüktaz inhibitörüdür, ters kardiyovasküler olayları önlemek ve kandaki total kolesterol ve LDL-kolesterolü düşürmek için yazılır. Bu yüzden atorvastatinin kolesterol üzerine gösterdiği etkinin büyüklüğünü bilmek önemlidir.

Atorvastatinin kan kolesterolü üzerine etkisi hakkında bildirim yapan 3 – 12 haftalık çalışmalardaki tüm kanıtları araştırdık. Bu güncellemede 42 yeni çalışma bulundu ve 38 817 katılımcı üzerinde yürütülmüş 296 araştırmaya ait bilgiler yayınlandı. Atorvastatin günde 2,5 – 80 mg arası doz ranjı içinde kan kolesterolünü düşürmede tutarlı bir etki gösterdi. Atorvastatin kolesterolü düşürmede rosuvastatine benzer iş görür ancak yaklaşık üç kat daha düşük güçlüdür. Derlenen tüm araştırmalarda kayırma hatası riski yüksekti. Derlemeye alınan çalışmalar çok kısa süreli ve zararlar sadece 34’ünde değerlendirildiği için yazarlar atorvastatinin zararlarını değerlendiremediler.

Kaynak

Adams SP, Tsang M, Wright JM. Lipid-lowering efficacy of atorvastatin. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 3. Art. No.: CD008226. DOI: 10.1002/14651858.CD008226.pub3

Orijinal özet için: Atorvastatinin Kolesterola Etkisi

Tüm metin için: Tıbbi Özet ve Tüm Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv