Kronik Yaralarda Otolog Plateletten Zengin Plazma


Diyabetik ayak / Foto: Yolanda Massey

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Otolog plateletten zengin plazma (PRP) nedir, kronik yaraların tedavisinde faydalı mıdır?

Arka plan

Kronik yaralar (ya da ülserler) ciltte iyileşmeyen ya da iyileşmesi uzun süren ve sıklıkla nüks eden ülserlerdir. Kronik yaralar arasında baskı yaraları, venöz bacak ülserleri, arteriyel ülserler, nörotropik ülserler ve diyabetik hastaların ayak ülserleri yer alır. Otolog plateletten zengin plazma (PRP), içinde iyileşmeye yardım edeceği düşünülen fibrin ve yüksek konsantrasyonda büyüme faktörleri bulunması nedeniyle potansiyel bir yara iyileştirici tedavidir. 18 Yaş üstünde ve herhangi bir nedene bağlı kronik yarası olan hastalarda otolog PRP tedavisinin yara iyileşmesine etkisine dair kanıtları gözden geçirdik. Etiyolojisi karışık, örneğin karışık arteriyel-venöz ülserleri olan hastaları da derlemeye aldık

Bulgularımız

Toplam 442 katılımcı (ortalama yaş 61, %42 kadın) üzerinde yürütülmüş 10 randomize kontrollü klinik araştırma derledik. Dördüne muhtelif kronik yaraları olan hastalar, üçüne venöz bacak ülserleri olan hastalar; diğer üçüne de ayak ülseri olan diyabetik hastalar alındı. Ortalama tedavi süresi 12 haftaydı. Üç çalışma dışında kalan araştırmalar fon kaynağını açıkladı. Çalışmaların dördü PRP cihazları üreten şirketlerden mali destek sağladı.

Sonuçlar genel olarak standart tedaviye kıyasla PRP tedavisinin kronik yara iyileştirmesini hızlandırdığı yönünde karar verdirici bulunmadı. Otolog PRP diyabetik hastalarda ayak ülserlerinin iyileşmesini standart bakıma kıyasla artırabilir, ancak bu tedavinin başka tip kronik yaralarda etkisi olup olmadığı belirsizdir. Üç çalışmada enfeksiyon ve dermatit gibi yara komplikasyonları bildirildi ancak sonuçlar PRP veya standart bakımla tedavi edilen hastalarda ters etki oranında fark göstermedi. Bu bulgular, az sayıda katılımcı alınan az sayıda çalışma olması ve metodolojik kalitelerinin zayıf olmasına bağlı olarak düşük kalitede kanıtlara dayanıyor

Bu basit dilli özet 16 Haziran 2016 tarihine kadar günceldir.

Kaynak

Martinez-Zapata M, Martí-Carvajal AJ, Solà I, Expósito J, Bolíbar I, Rodríguez L, Garcia J, Zaror C. Autologous platelet-rich plasma for treating chronic wounds. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 5. Art. No.: CD006899. DOI: 10.1002/14651858.CD006899.pub3

Orijinal özet için: Kronik Yarada PRP

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv