Agorafobili Veya Agorafobisiz Panik Bozuklukta Psikolojik Tedaviler


Foto: Franck Vervial / Flickr

Cochrane derleme özeti

Bu derleme neden önemli?

Birçok insanda panik bozukluk bulunur. Yalnız başına ya da agorafobi ile birlikte görülebilir. Bu hastalar tekrarlayan panik ataklar geçirir. Panik atak esnasında ani başlangıçlı şiddetli korkunun yanı sıra kalpte hızlanma, göğüs ağrısı, terleme, titreme, baş dönmesi, yüz kızarması, midede hareketlenme, baygınlık ve nefessiz kalma gibi bazı bedensel bedensel belirtiler yaşarlar. Agorafili hastalarda ise kaçıp gitmenin güç ya da utandırıcı olabileceği durumlarda panik atak gelişmesinden şiddetli bir korku duyarlar. Bu korku çoğu zaman bu tür durumlardan kaçınmaya yol açar.

Agorafobili ya da agorafobisiz panik bozukluğun tedavisinde çok farklı tipte konuşma tedavileri vardır. Ancak belli bir tedavinin diğerlerinden etkili olup olmadığı belirli değildir. Bu derlemede farklı tipte konuşma tedavilerinin etkinliğini kıyasladık.

Bu derleme kimleri ilgilendirir?

Agorafobili ya da agorafobisiz panik bozukluğu olan hastalar,

Agorafobili ya da agorafobisiz panik bozukluğu olan hastaların arkadaş ve aileleri,

Genel pratisyenler, psikiyatristler ve psikologlar,

Erişkin ruh sağlığı merkezlerinde çalışan profesyoneller.

Bu derleme hangi soruları cevaplamayı amaçlıyor?

Derlemede incelenen psikolojik tedavilerden herhangi biri, panik/agorafobi belirtilerini hızlı olarak azaltmada diğerlerinden daha etkin ve tolerabilitesi daha iyi midir?

Derlenen psikolojik tedavilerden herhangi biri tedavi bitiminden bir yıl sonra daha iyi sonuçlar garanti edebilir mi?

Bu derlemeye hangi araştırmalar alındı?

Agorafobili ya da agorafobisiz panik bozukluk tedavisinde konuşma tedavileriyle ilgili tüm araştırmalar (özellikle randomize kontrollü araştırmalar) için tıbbi bilgi tabanlarını 16 Mart 2015 tarihine kadar taradık. Derlemeye almak için tüm çalışmalara alınan hastalarda net olarak agorafobili ya da agorafobisiz panik bozukluk tanısı olması istendi.

Derlemeye 60 araştırma aldık. 54’ü (3021 hasta) sayısal analizde kullanıldı. Derleme yazarları çalışmaların genel kalitesine düşükle çok düşük arası olarak değer biçtiler.

Bu derlemeden sağlanan kanıtlar bize ne anlatıyor?

Derlemenin sonuçları genel olarak konuşma tedavilerinin tedavi verilmemesine kıyasla daha ekin olduğunu gösterdi. Erişkinlerde agorafobili ya da agorafobisiz panik bozukluk tedavisinde bir yöntemi diğerlerine karşı destekleyecek kuvvetli kanıt bulunamadı. Ancak kısa dönemde iyileşme ve belirtilerin azalmasında diğerlerine kıyasla bilişsel davranışsal tedavi (BDT), psikodinamik tedavi (PDT) ve destekleyici psikoterapi lehinde bazı düşük kalitede kanıtlar bulundu. Mevcut kanıt miktarı küçük olduğundan destekleyici psikoterapi ile ilgili sonuçlara dikkatle yaklaşmak gerekir. Öte yandan etkinliğine dair kanıtların ötesinde psikodinamik tedavi tolerabilite anlamında da umut verici sonuçlar gösterdi. Konuşma tedavilerini hastaların ne kadar iyi tolere ettiğini değerlendirmenin bir yöntemi olarak kısa vadede çalışmayı terk oranlarını değerlendirdik. Psikodinamik tedavi ve üçüncü dalga BDT’de daha az çalışmadan çıkan oldu ve bu da insanların bu tedavileri diğerlerinden daha iyi tolere ettiğini gösteriyor.

Bundan sonra ne olması gerekir?

Çeşitli konuşma tedavilerinin etkinliğini bütünüyle kıyaslayabilmek için daha başka yüksek kaliteli araştırma gerekiyor. Agorafobili ve agorafobisiz panik bozukluk tedavisinde özellikle spesifik konuşma tedavileri BDT, PDT ve destekleyici psikoterapiyi kıyaslayan yeni çalışmalar gerekiyor.

Kaynak

Pompoli A, Furukawa TA, Imai H, Tajika A, Efthimiou O, Salanti G. Psychological therapies for panic disorder with or without agoraphobia in adults: a network meta-analysis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD011004. DOI: 10.1002/14651858.CD011004.pub2

Orijinal özet için: Panik Bozukluk Tedavileri

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv