Bakteriyel Meninjitte Kortikosteroidler

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Akut bakteriyel meninjitli erişkin ve çocuklarda mortalite, işitme kaybı ve/veya nörolojik sekeller (işitme kaybı, nörolojik kusurlar gibi) üzerine kortikosteroidlerin etkisi hakkındaki kanıtları gözden geçirdik.

Arka plan

Akut bakteriyel meninjit, meninkslerin (beyin ve omuriliği kaplayan zarlar sistemi) enfeksiyonu olup sıklıkla işitme kaybına neden olur. Bakteriyel meninjit uygun antibiyotiklerle tedaviye rağmen çocukların %5-40’ı ve erişkinlerin %20-50’sinde öldürücüdür. Sıklıkla kulaktan ya da solunum sistemi enfeksiyonundan yayılan bakteriler neden olur ve antibiyotiklerle tedavi edilir.

Kortikosteroidler enfeksiyonun neden olduğu enflamasyonu azaltabilen ilaçlardır. Bu enflamasyonun hayvan çalışmalarındaki deneysel meninjitte sinir sistemindeki hasarı şiddetlendirebildiği gösterildi. Antibiyotiklere ek olarak kortikosteroidlerin kullanılması hakkındaki araştırmalar çelişkili sonuçlar verdi.

Kortikosteroid kullanmanın plasebodan daha iyi ya da daha kötü olup olmadığını anlamaya çalıştık.

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 2015 Şubatına kadar günceldir. 4121 akut bakteriyel meninjitli katılımcı ile yürütülmüş 25 araştırma belirledik. Çalışmaların yedisi erişkinlerde (16 yaş üstü) ikisi hem çocuk hem de büyüklerde diğerleri çocuklarda yürütüldü. 22 çalışmada deksametazon, üçünde hidrokortizon veya prednizon kullanıldı. Dokuz çalışma düşük gelirli ülkelerde 16’sı yüksek gelirli ülkelerde yürütüldü.

Ana sonuçlar

Bu derlemede deksametazonun ölüm oranını anlamlı derecede azaltmadığı bulundu (%19.9’a karşı %17.8). Kortikosteroidlerle tedavi edilen hastalarda şiddetli işitme kaybı oranı (9.3’ karşı % 6.0), herhangi bir işitme kaybı (%19’a karşı % 13.8) ve nörolojik sekeller (%21’e karşı %17.9) anlamlı derecede düşük bulundu.

Meninjite neden olan farklı bakteriler için yapılan analiz, kortikosteroidlerle tedavi edilen S. Pneumoniae meninjitli hastalarda ölüm oranının düşük olduğunu gösterdi (%30.6’ya karşın % 29.9). Buna karşın H. İnfluenzae ve N. Meninjitidis meninjitli hastalarda mortaliteye etki görülmedi.

Yüksek gelirli ülkelerde kortikosteroidler şiddetli işitme kaybı, herhangi bir işitme kaybı ve kısa vadeli nörolojik sekelleri azalttı. Düşük gelirli ülkelerde kortikosteroid tedavisinin faydalı etkisi görülmedi.

Kortikosteroidler H. İnfluenzae’ye bağlı meninjitli çocuklarda işitme kaybı oranını azalttı (%12’ye karşın %4), ancak diğer bakterilere bağlı meninjitlerde azaltmadı.

Deksametazon tekrarlayan ateş oranını artırdı (%22’ye karşın %28) ancak başka ters etkilerle ilişki göstermedi.

Kanıt kalitesi

25 araştırmadan dördü yüksek, 14’ü orta, 7’si düşük kalitedeydi, bu da genel kanıt kalitesinin orta düzeyde olmasına yol açtı.

Kaynak

Brouwer MC, McIntyre P, Prasad K, van de Beek D. Corticosteroids for acute bacterial meningitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD004405. DOI: 10.1002/14651858.CD004405.pub5

Orijinal özet için: Meninjitte Steroid

Tam Metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv