Kistik Fibrozlu Hastalara Pankreas Enzimi Takviyesi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kistik fibrozlu hastalarda pankreas enzimi takviyelerinin enzim eksikliğini yenmede ne kadar iyi olduğuna ve bu takviyelerin yan etkileri olup olmadığına dair kanıtları derledik.

Arka plan

Kistik fibrozlu hastaların %80 – 90 kadarı pankreas enzimi takviyesi alır. Bu insanlarda pankreas, besinlerin sindirimi için gereken enzimleri üretemez, bu durum çocuklarda kilo alımında ve büyümede yetersizliğe neden olabilir. Erişkinde ise vitaminler yeterli emilemediği için kilo kaybı ve kötü beslenmeye yol açabilir. Kistik fibrozlu erişkin ve çocuklarda kötü beslenme genel sağlıkta düşme, akciğer hastalığında şiddetlenme ve yaşam beklentisinde kısalmayla ilişkilidir. Pankreas yeterince enzim üretemediğinde kistik fibrozlu hastalar ağrılı, sık, hacimli ve atak barsak hareketleri gibi belirtilerden de yakınabilir. Bu nedenle kilo alma, kötü beslenmeyi önleme ve bazı vitamin eksikliklerinden kaçınmaya yardımı olması ve aynı zamanda barsak belirtilerin kontrol için pankreas enzim takviyeleri gerekir. Bu derleme eskisinin güncellemesidir.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 15 Temmuz 2016 tarihine kadar güncellendi.

Çalışma özellikleri

Derlemeye kistik fibrozlu 512 çocuk ve erişkinle yürütülen 13 araştırma alındı: tümü da tedavi 4 hafta sürdürüldü. Çalışmalarda pankreas enzim takviyelerinin çeşitli formülasyonları kıyaslandı, bu nedenle birçok çalışmanın sonuçları kombine edilemedi. Arıca 12 çalışmanın tasarımına göre katılımcılar iki tip takviyenin her birini dörder hafta kullandı. Bu da sonuçların analizini güçleşirdi. Çalışmaların çoğu eski olup en yenisi 2015 en eskisi 1986 tarihliydi.

Anahtar sonuçlar

Sadece katılımcılara minyatür ilaç kapsülleri (mikroküre) verilen iki küçük çalışmanın sonuçlarını kombine edebildik. Bunlarda ilacın salınımı mideden barsağa geçene kadar geciktirilmiş olup normal tabletler de aynı özellikteydi. Önemli sonuç ölçütlerimizin (kilo, boy veya vücut kitle indeksi) herhangi biri için sağlanan sonuçlar net olarak bir ya da diğeri tedavinin lehine değildi.

Gecikmiş salımlı mikrosfer alan hastaların dışkısında, gecikmiş salımlı büyük tabletler alan hastalara kıyasla daha az yağ bulundu, karın ağrısı daha azdı ve tuvalete sık gitmek zorunda kalmadılar.

Başka bir çalışmada da gecikmiş salımlı mikrosfer alan hastalar işlem görmemiş –salımı geciktiril(me?)miş takviye alanlara kıyasla dışkıda daha az yağ bulundu. Bu enterik kaplı mikrokürelerden ya da enterik kaplı mikrokürelerin enterik kaplı mini-mikrokürelerden birinin diğerinden daha iyi olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadı.

Pankreasları farklı düzeyde enzim üreten hastalar için farklı dozda enzim gerektiğine, hastaların tedaviye başlaması için en iyi zaman ve yenen farklı gıdalar ve gıda miktarların göre farklı miktarda takviye alınmasına dair herhangi bir kanıt bulunmadı. Bu soruları cevaplamak için düzgün tasarlanmış bir araştırma gerekiyor.

Kanıt kalitesi

Kararların nasıl verildiğine dair ayrıntılar raporlanmadığı için çalışmalarda katılımcıların farklı gruplara girmek için şanslarının eşit olduğundan emin olmadık. Birkaç araştırmada büyük sayıda hasta çalışmayı terk etti ve çoğunda bunun nedeni bildirilmedi. Çoğu çalışmada (?) hastalara bir tedavi verildi ve bir zaman sonra alternatifine geçtiler; bu yolla tasarlanan sadece iki çalışmanın (?) sonuçlarını kombine edebildik. Bu tasarım, sonuçları analiz ettiğimizde gerçekte olduğundan daha tutarlı görünebileceği anlamına gelir. Son olarak birkaç çalışma bulgularını derlemede analiz edebileceğimiz şekilde tam olarak raporlamadı. Bunların bulduğumuz sonuçlara olan güvenimizi nasıl etkileyeceğinden emin değiliz.

Kaynak

Somaraju U, Solis-Moya A. Pancreatic enzyme replacement therapy for people with cystic fibrosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 11. Art. No.: CD008227. DOI: 10.1002/14651858.CD008227.pub3

Orijinal özet için: Pankreas Enzim Takviyesi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv