Duchenne Kas Distrofisinde Kortikosteroid Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Duchenne kas distrofisinde (DKD) yürüme mesafesinde uzama ve kas kuvvetiyle işlevsel yetileri iyileştirmede kortikosteroidlerin özellikle uzun vadede (2 yıldan fazla) faydasına dair yeni kanıtlar var mı? Farklı kortikosteroidler ya da farklı tedavi rejimleri eşdeğer etkili mi ve yan etki profilleri benzer mi?

Arka plan

DKD çocuklukta başlayan, neredeyse tamamen ayrıcalıklı olarak erkek çocuklarda görülen ve şifası olmayan bir hastalıktır. Kas erimesi ve yürüme kaybı tekerlekli sandalye bağımlılığına ve eken ölümlere yol açar Randomize kontrollü araştırmalar kortikosteroidlerin kas kuvveti ve işlevini 6 aya kadar ve kuvveti 2 yıla kadar iyileştirebildiğini (işlev için 2 yıllık kanıtlar sınırlı) gösterdi. Diğer tip çalışmalardan sağlanan veriler kortikosteroidlerin birçok hastada 5 yıla kadar daha iyi işlev getirdiğini gösteriyor. Genel olarak uzun vadeli faydalar belirsiz kalıyor ve uzun vadeli yan etkilere karşı tartılması gerekiyor. Ayrıca çeşitli kortikosteroidlerin yan etkilerde büyük fark gösterip göstermediği de belirsiz. Bu derlemenin önceki versiyonlarında bir aralıklı tedavi rejiminin günlük rejim kadar etkili ya da daha az yan etkiye neden olup olmadığını belirlemek için yetersiz kanıt bulundu.

Çalışma özellikleri

DKD’de kortikoseroid tedavisiyle ilgili, toplam 667 erkek çocukla yürütülen 12 araştırma bulduk, iki başka çalışma sürüyor. Biten 12 çalışmada plaseboya karşı kortikosteroid (9 çalışma); sadece hafta sonu tedavisine karşı günlük prednizon (1 çalışma); ve deflazakorta karşı prednizon (3 çalışma) tedavileri uygulandı. Bazı çalışmalarda birden fazla kıyaslama yapıldı; bazıları tümüyle raporlanmadı ve da sağladığı sonuçlar analiz edilemedi.

Anahtar sonuçlar ve kanıt kalitesi

İki yıllık bir çalışmada deflazakort plaseboya karşı kıyaslandı ve kortikosteroidin yürümeyi sürdürebilme yetisine etkisi değerlendirildi ancak sağladığı veriler analize uygun değildi. Çoğu çalışmada yürümeyi sürdürebilme yetisi değerlendirilmedi.

Olağan 0.75 mg/kg/günlük olağan dozlarda kortikosteroidler kas kuvvetini ve işlevi 6 aylık dönemde plaseboya karşı iyileştirdi. Bu sonuçlar 4 araştırmadan kombine edilen verilere (152 katılımcı) dayanıyor ve orta kalitede kanıt sağlıyor. Zaman testlerinde (örneğin zamanlı yürüme, koşma ayakta durma ve merdiven çıkma süresi), ağırlık kaldırabilme, bacak işlev ölçümü ve solunum kasları kuvveti ölçütlerinde de iyileşmeler görüldü.

Tek araştırmalardan sağlanan kanıtlar günlük 0.75 mg/kg prednizonun, çoğu kuvvet ve işlev testlerinde günlük 0.3 mg/kg dozdan üstün olduğunu gösterdi; günlük 1.5 mg/kg dozun daha faydalı olduğuna dair az kanıt sağladı. 0.75 mg dozla görünüm ve saç büyümesinde değişimler 0.3 mg dozdan daha sık görüldü.

Bir RKA’da (n=66) günlük 0.75 mg/kg dozla 12 ayda daha iyi kuvvet, işlev ve yaşam kalitesi bildirildi.

İki yıllık 28 katılımcılı RKA deflazakortun plaseboya kıyasla kas kuvvetini iki yıla kadar stabilize ettiği gösterdi. Bu çalışma zaman testlerinde iki yılda fark göstermedi ancak bu sonuçlar tutarlı değil ve kayırma hatası riski yüksek, verilere orijinal katılımcıların yarısından azının katkısı var.

Bir çalışmada 12 aylık dönemde kas kuvveti ve işlevi günlük rejimle hafta sonu rejimi arasında benzer bulundu (düşük-orta kalitede kanıt).

İki küçük çalışmada 0.75 mg/kg/gün prednizonla 0.9 mg/kg/gün deflazakort kıyaslandı, ancak araştırma metotları kas kuvveti ve işlevinde bir kıyaslama yapmaya izin vermedi.

Bu derlemenin eski versiyonlarında aşırı kilo alımı, anormal davranışlar, görünümde değişim ve anormal kıllanma gibi ters etkilerin kortikosteroidlerle plasebodan daha fazla olduğu bulundu. Bu derlemede anormal davranış ve kilo alımı için kanıt kalitesini orta olarak değerlendirdik. Hafta sonuna kıyasla günlük prednizon tedavisiyle ilgili daha yeni çalışma her iki grupta da kilo alımı olduğunu gösterdi. İki rejim arasında VKİ net bir fark göstermedi (düşük kalitede kanıt). Hafta sonu tedavisi grubunda boy artışı daha fazla oldu. İki çalışmadan sağlanan çok düşük kalitede kanıtlara göre, deflazakort prednizone göre bir yılda daha az kilo alımına neden oldu ve davranış değişikliği görülenlerin sayısında önemli fark görülmedi.

Veriler kırık veya katarakt riskini değerlendirmek için yetersizdi.

Kanıtlar 2016 Şubatına kadar günceldir.

Kaynak

Matthews E, Brassington R, Kuntzer T, Jichi F, Manzur AY. Corticosteroids for the treatment of Duchenne muscular dystrophy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 5. Art. No.: CD003725. DOI: 10.1002/14651858.CD003725.pub4

Orijinal özet için: Duchenne Hastalığında Steroid

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar