Parsiyel Epilepside Ek Tedavi Olarak Losigamon

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derleme 2012 yılında yayınlanan ilkinin güncellemesidir. Parsiyel epilepside ek tedavi olarak kullanılan losigamonun etki ve emniyetine dair kanıtları derledik. İki araştırma bulundu.

Arka plan

Epilepsi dünya çapında yaklaşık 50 milyon insanı etkileyen olağan bir nörolojik hastalıktır. Bu insanların yaklaşık 1/3’ünde tek bir anti-epileptik ilaçla nöbetlerde iyi kontrol sağlanamaz ve genellikle iki ya da daha fazla ilaç gerekir. Geçen yıllarda parsiyel epilepside ek tedavi olarak birçok yeni ilaç araştırıldı, bunlardan biri de losigamondur. Bu ilacın parsiyel epilepside etkili ve güvenli bir tedavi olup olmadığını anlamayı hedefledik.

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 2015 Şubatına kadar günceldir. Parsiyel epilepside ek tedavi olarak losigamonu değerlendiren iki araştırma bulduk. Bu araştırmalara 18 yaş üstü toplam 467 hasta dâhil edildi. Her iki araştırmada da günde 1200 mg veya 1500 mg dozda losigamon ek tedavi olarak değerlendirildi.

Anahtar sonuçlar

Bu derlemenin sonuçları, ek tedavi olarak losigamon alan hastalarda nöbet sıklığının kısa vadede %50 ya da daha fazla azalma ihtimalinin daha fazla olduğunu gösterdi ancak tedaviyi terk etmeye neden olan yan etkiler plaseboya göre daha fazla görüldü. Losigamonun en sık neden olduğu yan etki olarak sersemlik hissi görüldü.

Kanıt kalitesi

Bir çalışmaya iyi kalitede diğerine kalitesi belirsiz olarak değer biçildi.

Kaynak

Xiao Y, Luo M, Wang J, Luo H. Losigamone add-on therapy for partial epilepsy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 12. Art. No.: CD009324. DOI: 10.1002/14651858.CD009324.pub3

Orijinal özet için: Parsiyel Epilepside Losigamon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar