Hipertansiyonda Eplerenon

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derleme epleronun kan basıncını düşürmede etkinliğini, yan etki profilini ve mortalite ve morbidite gibi klinik olarak anlam taşıyan sonuç ölçütlerine etkisini belirlemeyi amaçlıyor.

Arka plan

Klinisyenler eplerenonu hipertansiyon tedavisinde 2002’den beri kullanıyor. Esansiyel hipertansiyonda sürekli kullanımlarını desteklemek için, tüm antihipertansif ilaçların klinik etkisini belirlemek önemlidir. Birçok veri tabanını araştırdık ve rastgele olarak eplerenon alan veya ilaç almayan 1437 katılımcı ile yapılmış, seçime uygun 5 araştırma bulduk.

Çalışma özellikleri

Çalışmalarda günlük 25 ile 400 mg arasında eplerenon dozları kullanıldı, hastalar tedavi esnasında 8 ile 16 hafta boyunca izlendi. Çalışmaların hiç birinde eplerenonun kalp krizlerini, felçleri ve da ölümleri plaseboya kıyasla azaltıp azaltmadığı gibi klinik önem taşıyan sonuç ölçütleri raporlanmadı. Beş çalışmanın sadece üçünde yan etkiler raporlandı.

Anahtar sonuçlar

Halen eplerenonun hipertansiyonla ilişkili yaşam beklentisi veya komplikasyonlara (örneğin kalp krizi, felç) faydalı bir etkisi olduğuna dair kanıt bulunmuyor. Yan etki riskine dair kanıtlar sınırlı ve düşük kalitede; plaseboya kıyasla eplerenonla görülmesi muhtemel bir zararın büyüklüğü hakkında konuşmak zor. Bu meta analiz günde 50 – 200 mg eplerenonun sistolik kan basıncını ilaç verilmemesine kıyasla yaklaşık 9 mmHg kadar ve diyastolik kan basıncını 4 mmHg kadar düşürdüğünü gösteriyor.

Kanıt kalitesi

Yazarların metodoloji kısımlarını geniş olarak tarif etmedikleri 5 çalışmanın orta kalitede olduğu yargısına vardık.

Kaynak

Tam TSC, Wu MHY, Masson SC, Tsang MP, Stabler SN, Kinkade A, Tung A, Tejani AM. Eplerenone for hypertension. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 2. Art. No.: CD008996. DOI: 10.1002/14651858.CD008996.pub2

Orijinal özet için: HT’de Eplerenon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar