Kistik Fibrozlu Hastalara E Vitamini Takviyesi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Vitamin E takviyesinin kistik fibrozlu hastalarda bu vitaminin eksikliğine bağlı sağlık problemleri yaşama sıklığına etkisi olup olmadığı ve ne etkileri olduğunu anlamayı amaçladık.

Arka plan

Kistik fibrozlu hastaların %85-90 kadarında pankreas yeterli enzim üretemez ve gıdalar sindirilirken yeterince yağ emilemez. Bu hastalarda yağda eriyen A, D, E ve K vitaminlerin emilimi problemlidir. E vitamini düzeyleri çok düşük olursa sinir sistemi problemleri, kan bozuklukları ve hafıza ve düşünme becerilerinde problemlere neden olur.

Araştırma tarihi

Kanıt aramak için en son tarama 15 Şubat 2017 tarihinde yapıldı.

Çalışma özellikleri

Derleme için toplam 141 katılımcı içeren 4 araştırma belirlendi. İki çalışma 6 ay - 14.5 yaş arası çocuklarda yapıldı, diğer iki çalışmada katılımcı yaşı belirtilmedi. Katılımcılara farklı formlarda E vitamini takviyeleri veya plasebo verildi ya da takviye verilmedi. Üç çalışmada tüm hastalar için verilecek tedavinin rastgele seçildiği beyan edildi, birinde sadece hastaların iki gruba ayrıldığı ifade edildi.

Anahtar sonuçlar

Çalışmaların üçü takviyeden sonra E vitamini düzeylerinde iyileşme gösterdi, ancak potansiyel kayırma hatası riskleri nedeniyle sonuç dikkatle yorumlanmalıdır. Hiçbir çalışmada E vitamini eksikliğine bağlı bir rahatsızlık bildirilmedi. Farklı form ve dozlarda takviyeler kullanılan çalışmalarda sonuçları kombine etmek ve geniş kistik fibroz popülasyonuna uygulamak zor, ancak sonuçlar kistik fibrozlu hastalarda takviyenin E vitamini düzeylerinde iyileşme sağlayabileceğini ve eksikliğe bağlı problemlerin önüne geçmede fayda sağlayabileceğini gösterdi.

Gelecekte, özellikle pankreas enzimleri ve E vitamini almakta olan hastalarda yapılan çalışmalarda, E vitamini durumu, akciğer fonksiyonları ve beslenme durumu gibi daha spesifik sonuç ölçütlerinin incelenmesi gerekir. Ayrıca klinik olarak en etkili olması için gereken en iyi E vitamini takviye düzeyi de araştırılmalı.

Kanıt kalitesi

Çalışmalardaki katılımcıların takviye ya da plasebo aldıklarını bildiğini sanmıyoruz bu nedenle sonuçları etkilememiş olmalı. Ancak takviye alan ve hiç bir şey almayanlar durumu bilebilir. Eldeki bilgilere dayanarak tüm katılımcıların gruplara katılma şansının eşit olduğunu söyleyemiyoruz. Herhangi birinin hangi grupta olacağını evvelden bilmesinin mümkün olup olmadığını da söyleyemiyoruz. Bunların yanında çalışmalar katılan herkese ait sonuçların raporlandığı net değil ve herhangi bir kişinin çalışmalardan ayrılma sebebi belli değil. Bu faktörlerin sonuçlara olan güvenimizi etkileyip etkileyemeyeceğini bilmiyoruz.

Kaynak

Okebukola PO, Kansra S, Barrett J. Vitamin E supplementation in people with cystic fibrosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 3. Art. No.: CD009422. DOI: 10.1002/14651858.CD009422.pub3

Orijinal özet için: Kistik Fibrozda E Vitamini

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv