Enfektif Endokarditte Antibiyotik Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Enfektif endokardit hastalarının tedavisinde kullanılan değişik antibiyotik rejimlerinin fayda ve zararlarına dair kanıtları derlemeyi hedefledik.

Arka plan

Enfektif endokardit kalbin iç tabakasının enfeksiyonudur. Ciddi bir hastalıktır, sıklıkla öldürücü olur ve ameliyat gerekebilir. Enfektif endokardit tedavisinde antibiyotikler köşe taşıdır. Buna rağmen antibiyotik tedavi tavsiyeleri rehberler arasında şaşırtıcı farklar gösteriyor. Dahası gereken doz ve verilme süresi nedeniyle antibiyotiklerin böbrek ve kulak hasarı ve allerjik reaksiyonlar gibi ciddi yan etkileri olabilir.

Çalışma özellikleri

Farklı antibiyotik rejimlerini kıyaslayan sadece 4 araştırma belirlendi. Çalışmalara sınırlı sayıda hasta alındı. Her bir çalışmada farklı tip ve dozlarda antibiyotikler araştırıldı. Bu çalışmalar 1998 – 2006 yılları arasında yayınlandı ve ABD, İspanya ve Finlandiya’da yürütüldü. Kanıtlar 30 Nisan 2015 tarihine kadar günceldir.

Anahtar sonuçlar

Bir çalışma tüm nedenlerden ölümlerde şüpheli sonuçlar gösterdi. Birinde bir antibiyotik rejminin diğerine üstün olduğu (kloksasilin+gentamisin vankomisindan veya teykoplanin+gentamisinden üstün) gösterildi.

İki çalışma antibiyotik rejimleri arasında bir fark göstermedi.

Kalp ameliyatı gerekme ihtimali, kontrol edilemeyen enfeksiyon ya da endokardit nüksü anlamında bilgiler şüpheliydi. Araştırmalarda septik embolik komplikasyonlar (enfeksiyonun vücuda kanla yayılıp omurilik, gözler ve akciğerler gibi başka yerde de gelişmesi) ya da yaşam kalitesi değerlendirilmedi. Bu ilaçların güvenliğini bilmiyoruz.

Kanıt kalitesi

Bu derlemede sonuçlara güvenimiz çok düşük. Mevcut kanıtlar enfektif endokardit tedavisinde herhangi bir antibiyotik rejimini desteklemiyor ya da reddetmiyor. Çalışmaların tasarım şeklinde kısıtlamalar var ve üçü değerlendirilen ilacın üreticisinden sponsorluk sağladı. Dahası derlenen çalışmalara alınan sınırlı katılımcı sayısı şüpheli sonuçlar getirdi.

Enfektif endokarditli hastaların tedavisinde en iyi antibiyotik tedavi rejimi hakkında daha fazla bilgi sağlamak için daha büyük çalışmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Martí-Carvajal AJ, Dayer M, Conterno LO, Gonzalez Garay AG, Martí-Amarista C, Simancas-Racines D. A comparison of different antibiotic regimens for the treatment of infective endocarditis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD009880. DOI: 10.1002/14651858.CD009880.pub2

Orijinal özet için: Enfektif Endokardit Tedavisinde Antibiyotik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv