Melazma Tedavileri

Cochrane derleme özeti

Melazma, kloazma ya da doğum lekesi de denen ve psikolojik sıkıntı veren bir deri hastalığıdır. Alın, yanaklar, burun ve üst dudakta tedricen koyu renkli lekeler gelişir. Kadınlarda daha sıktır gebelik ve hormon içeren ilaçlarla ilişkilidir. Üç tipi vardır: Epidermal, dermal ve karışık. Epidermal olanı en yüzeyseldir, pigment artışı cildin en üst tabakası olan epidermistedir. Dermal melazmada pigment alt tabaka olan dermiste, karışıkta her ikisinde birden artmıştır.

Konvansiyonel tedavide güneş koruyucular, beyazlatıcı hidrokinon gibi kremler, azelaik asit gibi akne kremleri, tretiyonin gibi retinoidler ve cildin dış tabakalarını soyan glikolik asit gibi maddeler kullanılır. Bazen de hidrokinin, tretiyonin ve steroid üçlü kombinasyonu gibi kombine tedaviler kullanılır. Halen en iyi tedaviyi belirlemek için elde yetersiz bilgi var.

Toplam 2125 katılımcıyla yapılan ve 23 farklı tedaviyi değerlendiren 20 araştırmayı derledik. Cildin rengini açmada tek başına hidrokinona ya da tretiyonin-hidrokinon, tretiyonin-flusinolon asetonid veya hidrokinon-flusinolon asetonid gibi ikili kombinasyonlara kıyasla üçlü kombinasyon kremi anlamlı derecede daha etkiliydi.

Tretiyonin ve cilt açıcı kompleks thiospot, plaseboya kıyasla etkiliydi. Ancak çoğu çalışmada katılımcı sayısı az ve kalite düşüktü.

Gerek katılımcılar gerekse hekimlerce en sık bildirilen yan etkiler, ciltte kuruma, kızarma ve yanmaydı. Ciddi yan etki görülmedi.

Hemen tüm araştırmalarda tavsiye edilen güneş koruyucuların rolü dâhil olmak üzere yaygın olarak kullanılan diğer tedaviler için daha fazla kanıta ihtiyaç var. Tedavisi güç bu durum için kullanılan tedavileri kıyaslayan yüksek kalitede araştırmalar gerekiyor. Örneğin çalışmalarda izlem süresi en az 6 ay olmalı ve katılımcı grupları yaş melazma tipi ve çalışma başlangıcında rahatsızlığın devam süresi gibi faktörler açısından net olarak kategorize edilmeli ve böylece bu farklar sonuçlar değerlendirilirken göz önüne alınabilmelidir. Ayrıca katılımcılar ciltteki açılmayı araştırmacılara göre farklı algılayabileceği için araştırmaların sonuç ölçütlerinde katılımcı görüşlerinin standart bir şekilde belirlenmesi gerekir.

Kaynak

Rajaratnam R, Halpern J, Salim A, Emmett C. Interventions for melasma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 7. Art. No.: CD003583. DOI: 10.1002/14651858.CD003583.pub2

Orijinal özet için: Melazma Tedavileri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv