Akut Travmatik Beyin Zedelenmesinde Akupunktur

Cochrane derleme özeti

Travmatik beyin zedelenmesinin (TBI) akut tedavisi ve rehabilitasyonunda akupunktur kullanımı Çin’de araştırıldı. Bu durumda akupunktur kullanımının etkinlik ve güvenliğini sistematik olarak derledik. Derlemeye toplam 294 katılımcı ile yürütülen 4 randomize kontrollü araştırma dâhil edildi. Üçünde TBI’de elektro-akupunktur, birinde akut TBI’ye karşı akupunktur araştırıldı.

Çalışmaların metodolojik kalitesi düşük ve amaçları, katılımcı özellikleri, kullanılan akupunktur şekilleri, akupunktur stratejileri ve sonuç ölçütleri farklıydı. Düşük metodolojik kalitelerinin yanı sıra çalışma sayısının azlığı TBI tedavisinde akupunktur kullanımının etkinliği ve güvenliği hakkında bir karar çıkarmak için yetersiz oldukları anlamına geliyor. Kanıta dayalı kararlar oluşturabilmek için metodolojik olarak sağlam daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Wong V, Cheuk DKL, Lee S, Chu V. Acupuncture for acute management and rehabilitation of traumatic brain injury. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 3. Art. No.: CD007700. DOI: 10.1002/14651858.CD007700.pub3

Orijinal özet için: TBI’da Akupunktur

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv