Akne Vulgaris’te Minosiklin

Cochrane derleme özeti

Ergenlik döneminin en olağan görülen cilt hastalığı olan akne çoğu olguda kendiliğinden kaybolur. Ancak bazı olgularda erişkinliğe kadar kalır. Çok çeşitli tedavi seçenekleri bulunmakla beraber seçimde hekim ve hastaları aydınlatmak için çok az iyi kanıt var.

Bu derlemenin orijinal versiyonunda diğer tedavilerden daha iyi olduğuna dair güvenilir kanıt bulunmamakla beraber, minosiklin akne tedavisinde diğer seçeneklerden daha iyi olduğu düşünüldüğünden en sık yazılan antibiyotik. Geçtiğimiz son yıllarda güvenliği hakkındaki, bazı hastalarda geri dönüşsüz olan ciltte pigmentasyon gibi ciddi endişeler nedeniyle daha az kullanıldı. Bunun yanı sıra diğer tedavilerden de daha pahalıydı.

Bu derlemenin ilk versiyonundan bu yana minosiklinin maliyeti düştü. Birleşik Krallıkta jenerik minosiklinin günlük maliyeti şimdi tetrasiklinin 1/3’ü kadar. Bu derleme orijinal derleme kararlarını değiştirebilecek herhangi bir yeni kanıt olup olmadığını anlamak ve minosiklin tedavisiyle birlikte görülen riskler hakkında bilgi sağlamak için yapıldı. 12 yeni RKA belirlendi ve bu versiyona 6013 katılımcıyla yapılan toplam 39 araştırma dâhil edildi.

Özet olarak minosiklinin akne tedavisinde birinci seçenek olarak kullanımını destekleyen kanıt bulunmuyor. Araştırmaların tümü de minosiklinle tedavi edilen hastalarda aknede ortalama bir iyileşme sağlandığını gösterdi. Ancak hiç bir çalışma minosiklinle olağan kullanılan başka tedaviler arasında önemli bir klinik fark olduğunu kesin olarak göstermedi. Analizde minosiklinin oksitetrasiklin ya da tetrasiklinden daha hızlı eylem gösterdiği bulundu ancak sonuçta toplam bir fark bulunmadı. Başka tedavilere dirençli aknede daha etkili olduğuna ya da etkinin daha uzun sürdüğüne dair kanıt yok. Daha pahalı olan günde tek dozluk yavaş salınımlı preparatın akneli ergenler için daha çekici olduğu sıklıkla öne sürülse de bu derlemede sağlanan kanıtlar daha sık alınması gereken diğer oral antibiyotiklere göre daha iyi ya da güvenli olduğunu göstermiyor.

Kanıt bulmak için yapılan kapsamlı araştırmaya rağmen, tümüyle de yan etkiler görüldüğünden tetrasiklinlerin hangisinin en güvenli olduğu hala bilinmiyor. Çıkarabildiğimiz tek sonuç minosiklinle tedavi edilen hastalarda otoimmün (lupus-benzeri) bir sendrom gelişme riskinin tetrasiklin alan ya da tedavi edilmeyen hastalara kıyasla anlamlı derecede daha yüksek olduğudur.

Kaynak

Garner SE, Eady A, Bennett C, Newton J, Thomas K, Popescu C. Minocycline for acne vulgaris: efficacy and safety. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 8. Art. No.: CD002086. DOI: 10.1002/14651858.CD002086.pub2

Orijinal özet için: Aknede Minosiklin Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar