Mikozis Fungoides Tedavileri

Cochrane derleme özeti

Mikozis fungoides, kronik bir habis hastalıktır, kandaki bağışıklık sitemi hücreleri cildi etikler. Her yaş ve etnik kökenden insanlar bu hastalığa yakalanabilir. Mikozis fungoides tipik olarak belli bir sırayla görülen belirtiler verir, bu sayede hastalık farklı aşamalarda sınıflanabilir. Hastalık olağan olarak vücut ve ekstremitede yamalarla başlar. Bir zaman (genellikle yıllar) sonra yamalar plaklara dönüşür, solid tümörlere doğru daha da ilerleme gösterebilir. Lenf bezleri ve başka organlar da etkilenebilir ancak çoğunlukla hastalığın ilerlemesi başka habis hastalıklara kıyasla yavaştır. Hastalığın ilk aşamasında yaşam beklentisi diğer insanlar gibidir; buna karşın daha ileri aşamalarda hastalık kötüleşir.

Tedavide krem ve merhemlerle lokâl tedavi, lokâl ilaç enjeksiyonları, UV ya da radyasyon tedavisi ya da kemoterapi gibi birkaç seçenek kullanılır. Bunlar şifa vermez ancak yama ve plaklardaki kaşıntı ve yanma gibi belirtileri hafifletmeyi hedefler.

Toplam 675 katılımcıyla yapılan 30 yayın içeren 14 araştırma çalışması bulundu. 8 çalışmaya 50’nin altında katılımcı alındı ve 12 aydan kısa sürdü. Bu çalışmaların hiçbirinde, katılımcılarda farklı tedavilerle sağlanabilen yaşam kalitesi kıyaslanmadı. Ayrıca hiç bir çalışmada belli bir tedavi, ‘bekle ve gör’ politikasına karşı kıyaslanmadı.

Çoğu çalışmada hafif belirtilerden tedavi tipine bağlı olarak yaşamı tehdit eden hatta öldürücü komplikasyonlara kadar ters etkiler tarif edildi. Sistemik kemoterapi gibi daha agresif tedavi seçenekleri, doğrudan cilde uygulanan topikal tedavilerden daha fazla ters etki gösterdi. Çalışmalardan hiçbirinde, uzun vadeli faydalar (yani hastalığın tüm belirtilerinin en az iki yıl kaybolması) raporlanmadı. Bu nedenle bu çalışmaların sonuçlarının dikkatle yorumlanması gerekir.

Mikozis fungoides tedavisi, şiddetli ters etkilerin getirdiği sınırlama göz önünde tutularak, hastalığın ilerleme aşamasına dayandırılmalı. Bu hastalığın tedavisinde etkili yollar bulmak ve şifa verici olabilecek tedavi stratejilerini değerlendirmek için, yaygın ve iyi planlanmış araştırmalar çok gerekli. Mikozis fungodes’li hastaların bu araştırmalara katılmasını destekleriz.

Kaynak

Weberschock T, Strametz R, Lorenz M, Röllig C, Bunch C, Bauer A, Schmitt J. Interventions for mycosis fungoides. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 9. Art. No.: CD008946. DOI: 10.1002/14651858.CD008946.pub2

Orijinal özet için: Mikozis Fungoides Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar