Ekzemada Antihistaminlerin Etkisi

Cochrane derleme özeti

Ekzema olağan kronik hastalıklardandır. En önemli belirtisi kaşıntı olup genellikle cilt kuruması ile birliktedir. Cilt lezyonları olarak döküntü, kızarma, ciltte şişme, kabuklanma, sızıntı ve ısrarlı kaşımaların sonucunda bazen kanamalar görülür. Hastalık çocukluk esnasında iyileşebilmekle beraber erişkinlikte devam edebilir ya da yeniden ortaya çıkabilir. Neden olarak genetik ve çevresel faktörler düşünülür. Nemlendiriciler, topikal kortikosteroidler ve topikal immün-modülatörler ana tedavidir daha şiddetli olgulara UV ışık tedavisi veya sistemik immün baskılayıcılar gerekebilir. Kaşıntının tedavisi çok güçtür, kaşımaya neden olarak ciltte iltihaplanmayı artırır ekzemalı hastalar kaşıntı ve kaşıma döngüsüne girer. Ekzemayla birlikte görülen kaşıntıda histaminin rolü tamamen aydınlatılmamıştır ancak oral H1 antihistaminler yıllardan beri kullanılır. Bunlar örneğin klorfeniramin ve hidroksizin gibilerinde yüksek derecede olan sakinleştirici etkileri nedeniyle kullanılmış olabilir. Oral H1 antihistaminler ürtiker, allerjik rinit ve allerjik konjunktivit gibi allerjik hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılır ancak kaşıntıyı gidermede ve ekzemada etkileri belirsiz.

Bu sistematik derlemede, ekzemada oral antihistaminlerin kullanımının etkinlik ve güvenliğine dair klinik kullanıma rehberlik edecek kanıtlar arandı.

Derleme kriterlerine uyan çalışma bulunamadı. Halen ekzema tedavisinde tek başına oral antihistaminlerin kullanımının etkinlik ve güvenliğini destekleyecek kanıt bulunmuyor. Bu antihistaminlerin topikal steroidler dâhil ana tedavilere ek olarak kullanımının faydalı olmayacağı anlamına gelmez. Topikal steroidler başka bir derlemeye konu olacak.

Kaynak

Apfelbacher CJ, van Zuuren EJ, Fedorowicz Z, Jupiter A, Matterne U, Weisshaar E. Oral H1 antihistamines as monotherapy for eczema. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 2. Art. No.: CD007770. DOI: 10.1002/14651858.CD007770.pub2

Orijinal özet için: Ekzemada Anti- Histamin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv