Gliyomada Temozolomid

Cochrane derleme özeti

Yüksek aşama gliyoma (YAG) hızlı gelişen bir beyin tümörü olup ameliyat ve radyoterapi şeklindeki standart tedaviden sonra dahi sürvi oranı düşüktür. Temozolomid ağızdan kullanılan bir anti-kanser ilaçtır.

Yeni tanı konmuş gliyoblastoma multiforme (GBM) hastalarında, radyoterapi sonrasında temozolomidle yapılan kemoterapiyi değerlendiren 3 randomize kontrollü araştırmayı derledik. Araştırmalarda bu tedavi sade radyoterapiye karşı kıyaslandı.

Temozolomid alan hastalarda sürvi iyileşti ve hastalığın ilerlemesi gecikti. İlaçla birlikte kısa vadede görülen ters olaylar düşük ancak şiddetli olabilir, bunun yanında uzun vadeli yan etkiler de bilinmiyor. Temozolomid GBM dışında kalan YAG’lerde randomize kontrollü çalışmalarla araştırılmadı.

Nüks eden GBM’de temozolomid ilerlemeyi geciktirdi ancak genel sürviyi iyileştirmedi. 60 yaş üstü popülasyonda tek başına temozolomid GBM’nin primer tedavisinde radyoterapiye uygun bir alternatif olarak görünüyor. Her iki tedavide de genel sürvi, ilerlemesiz sürvi ve yaşam kalitesi benzer ancak muhtemelen temozolomidle daha fazla ters olay görülüyor.

Tüm bu çalışmalarda prognostik özellikleri iyi olan yüksek derecede seçilmiş hastalar alındığından bu popülasyon tüm YAG hastalarını tamamen temsil etmiyor, bu da sonuçların genel geçerliliğini kısıtlıyor.

Kaynak

Hart MG, Garside R, Rogers G, Stein K, Grant R. Temozolomide for high grade glioma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 4. Art. No.: CD007415. DOI: 10.1002/14651858.CD007415.pub2

Orijinal özet için: Yüksek Grade Gliyoma Temozolomid

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv